Strona domowa


START PROGRAM GALERIA ORGANIZATORZY LINKI

Galeria

“W geologicznej kapsule czasu”


Muzeum Geologiczne ING PAN
Pokaz interaktywny ze zwiedzaniem stałej wystawy


Ośrodek Badawczy ING PAN
Warsztaty i eksperymenty dla dużych i małych:
 • Mikro-makro-mega: tajemnicze kapsuły czasu geologicznego
  Tematy warsztatów:
  "Piękno symetrii kryształów"
  "Mikroskamieniałości - zostań odkrywcą sekretów z przeszłości Ziemi"
  "Wytrzymały jak skała? Tajemnice powstawania fałdów i rowów tektonicznych"

 • Kuchnia molekularna

Senacka Strefa Filmowa
 • Kino z pasją geologiczną: projekcje serii krótkich filmów o naszych badaniach naukowych
Prezentacje laboratoriów
 • Prezentacja ablacji laserowej i spektrometru mas z indukcyjnie wzbudzoną plazmą w Laboratorium Geochemii Izotopów

 • Tematy prezentacji:
  "Jak meteoryty wyznaczyły wiek Ziemi"
  " Jak szybko wędrują skały w Himalajach"
  "Wędrówki w czasie i przestrzeni - rekonstrukcja historii życia krakowskich mamutów"
  "Gdy rozstępuje się ziemia i wybuchają wulkany - czyli badania czasu i tempa powstawania oceanów"

 • Wulkaniczne kapsuły czasu - tajemnice Laboratorium Geochronologii

 • Pokaz unikalnej kolekcji skał wulkanicznych z prezentacją zjawisk wulkanicznych z "wyspy ognia i lodu". Przegląd preparatyki próżniowej oraz tajemniczej spektrometrii mas.
(Ośrodek Badawczy ING PAN )
Koordynatorem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
- Departament Rozwoju Gospodarczego
Projekt "Małopolska Noc Naukowców 2015" współfinansowany jest ze środków
Programu Ramowego Unii Europejskiej Horizon 2020 w ramach Akcji Marie Skłodowska-CurieEU Programme Horizon 2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions


© 2003-2015 Instytut Nauk Geologicznych PAN