Strona domowa


START PROGRAM GALERIA ORGANIZATORZY LINKI

Program Małopolskiej Nocy Naukowców w ING PAN

Instytut Nauk Geologicznych
Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badawczy w Krakowie

Kraków, ul. Senacka 1 oraz 3

Hasło programu: “W geologicznej kapsule czasu”

Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych PAN, ul. Senacka 3

Pokaz interaktywny ze zwiedzaniem stałej wystawy
 • Gdyby Ziemia istniała rok - czas geologiczny a czas ludzki
  Co by się stało, gdybyśmy próbowali przyrównać cały czas istnienia naszej planety (4,65 mld lat) do jednego roku (opcjonalnie do 365 dni)? Uczestnicy będą mieli okazję poczuć jak bardzo względny jest czas w odniesieniu do różnych skal, w tym przypadku do skali geologicznej i skali proporcjonalnie krótkiego życia ludzkiego. Przykładowo jakie wydarzenie geologiczne miałoby miejsce 25 września w naszym hipotetycznym kalendarzu? Śledząc nasz kalendarz spróbujemy przeanalizować wydarzenia geologiczne i ewolucję nawiązując do obszaru krakowskiego. Którego dnia pojawiło się życie? Kiedy były tu puszcze? W którym miesiącu wyginęłyby amonity i w końcu, w jakim dniu i o której godzinie pojawiłby się człowiek? Zmierzymy się z czasem geologicznym w trakcie poszukiwań wielkich przełomów w dziejach świata organicznego, połączymy ją ze zwiedzaniem wystawy, prezentacji multimedialnej i unikalnej kolekcji wymarłych organizmów. Każdy z uczestników będzie mógł wykonać własną kapsułę czasu oraz otrzyma folder przedstawiający "Historię Ziemi". Dla najmłodszych przygotowano do wycięcia "Spiralę czasu".

  ul. Senacka 3, Sala wystawowa
Godziny: 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00


Ośrodek Badawczy ING PAN w Krakowie, ul. Senacka 1

Warsztaty i eksperymenty dla dużych i małych:
 • Mikro-makro-mega: tajemnicze kapsuły czasu geologicznego
  Tematy warsztatów:
  "Piękno symetrii kryształów"
  "Mikroskamieniałości - zostań odkrywcą sekretów z przeszłości Ziemi"
  "Wytrzymały jak skała? Tajemnice powstawania fałdów i rowów tektonicznych"

  Interaktywne warsztaty mają na celu połączenie nauki z zabawą. Wprowadzą uczestników w nasze najciekawsze dziedziny badawcze, zajmujące się rekonstrukcją zjawisk z pogranicza przyrody ożywionej i nieożywionej. Uczestnicy będą mogli wejść w trójwymiarową strukturę kryształów, zobaczyć mikroorganizmy, zapisujące informacje o czasie geologicznym i paleośrodowisku oraz poznać wybrane metody analizy struktur geologicznych. W samodzielnie przeprowadzonych eksperymentach, osoby biorące udział w warsztatach zbadają różne zjawiska geologiczne oraz wykonają model struktury kryształu.

 • ul. Senacka 1, Sala wykładowa I piętro
Godziny: 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00


 • Kuchnia molekularna

 • ul. Senacka 1, Sala wykładowa I piętro
Godziny: 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00


Prezentacje laboratoriów
 • Prezentacja ablacji laserowej i spektrometru mas z indukcyjnie wzbudzoną plazmą w Laboratorium Geochemii Izotopów
  połączona ze zwiedzaniem Laboratorium Ultraczystej Chemii i Laboratorium Spektrometrii Masowej

  Tematy prezentacji:
  "Jak meteoryty wyznaczyły wiek Ziemi"
  " Jak szybko wędrują skały w Himalajach"
  "Wędrówki w czasie i przestrzeni - rekonstrukcja historii życia krakowskich mamutów"
  "Gdy rozstępuje się ziemia i wybuchają wulkany - czyli badania czasu i tempa powstawania oceanów"

  ul. Senacka 1 - Laboratorium i korytarz- I piętro
Godziny:
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30
Grupy: 12-osobowe

 • Wulkaniczne kapsuły czasu - tajemnice Laboratorium Geochronologii

  Pokaz unikalnej kolekcji skał wulkanicznych z prezentacją zjawisk wulkanicznych z "wyspy ognia i lodu". Przegląd preparatyki próżniowej oraz tajemniczej spektrometrii mas.
  Jedną z dziedzin geologii odpowiadających na pytania dotyczące wieku skał jest geochronologia. Do najciekawszych skał, stanowiących "kamienie milowe" dla geologa, należą skały wulkaniczne. Podczas prezentacji tych skał uczestnicy odkryją techniki wydobywania wiedzy geochronologicznej z próbek, dowiedzą się o losach Lucy - najstarszej kobiety świata - pogrzebanej pod warstwami popiołu wulkanicznego 3 miliony lat temu oraz poznają katastrofy związane z erupcjami wulkanów, które zdarzyły się w Europie 11 000 i 30 000 lat temu.

  ul. Senacka 1 - Laboratorium i korytarz- II piętro
Godziny:
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30
Grupy: 8-osoboweSenacka Strefa Filmowa
 • Kino z pasją geologiczną: projekcje serii krótkich filmów o naszych badaniach naukowych

  Kino z projekcjami filmów przedstawiających dziedziny i badania naukowe w Instytucie Nauk Geologicznych PAN. W ten sposób zajrzymy do naszych wszystkich ośrodków badawczych w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu. Zaprezentujemy najciekawsze badania prowadzone niezwykle urozmaiconymi metodami, znajdującymi się na pograniczu wielu dziedzin naukowych: od geochemii, poprzez mineralogię, mikropaleontologię, paleobiologię do planetologii i różnych metod modelowania komputerowego.

  ul. Senacka 1, aneks obok sali wykładowej - I piętro
17:00 – 23:00 - filmy non-stop

Koordynatorem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
- Departament Rozwoju Gospodarczego
Projekt "Małopolska Noc Naukowców 2015" współfinansowany jest ze środków
Programu Ramowego Unii Europejskiej Horizon 2020 w ramach Akcji Marie Skłodowska-CurieEU Programme Horizon 2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions


© 2003-2015 Instytut Nauk Geologicznych PAN