Strona domowa


START PROGRAM GALERIA ORGANIZATORZY LINKI

ORGANIZATORZY MNN-2014
Koordynatorem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego -
Departament Rozwoju Gospodarczego
Projekt "Małopolska Noc Naukowców 2014" współfinansowany jest ze środków
Programu Ramowego Unii Europejskiej Horizon 2020
w ramach Akcji Marie Skłodowska-Curie.
ORGANIZATORZY MNN-2014 W ING PAN
Koordynator w ING PAN jako partnera projektu
prof. dr hab. Marek Lewandowski
Koordynacja merytoryczna
dr hab. Jarosław Tyszka

Lista organizatorów

dr Aneta Anczkiewicz
dr hab. Robert Anczkiewicz
Karolina Ambroziak (studentka geologii ING UJ)
mgr Michał Banaś
mgr Karolina Brodzińska
Piotr Dekorda
Joanna Gawłowska (studentka geologii ING UJ)
mgr Elżbieta Gogacz
mgr Adam Jaracz
dr inż. Tadeusz Kawiak
mgr Barbara Kietlińska-Michalik
mgr Izabela Kocjan (AGH)
mgr Katarzyna Kołtonik
Jarosław Kowalczyk (student geologii ING UJ)
mgr Nina Kowalik
mgr Urszula Kozicka
Agnieszka Kubacka (magistrantka ING UJ)
mgr Artur Kuligiewicz
dr inż. Andrzej Łaptaś
mgr Ewa Markiewicz
Hanna Martyniak (Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych)
Joanna Masorz (studentka geologii ING UJ)
mgr inż. Mateusz Mikołajczak
mgr Aleksandra Mizerska (koordynacja organizacyjna)
mgr Igor Niezgodzki
mgr Piotr Olejniczak
Krystyna Otok
Jacek Roszkowski
mgr Tomasz Topór
mgr Anna Zagórska
dr inż. Krzysztof Zagórski (AGH)
inż. Małgorzata Zielińska
oraz inni pracownicy admin.-tech. ING PAN© 2003-2013 Instytut Nauk Geologicznych PAN