Strona domowa


START ZAPROSZENIE PROGRAM GALERIA ORGANIZATORZY LINKI

Przydatne odnośniki (linki)

http://www.nocnaukowcow.malopolska.pl/
http://www.malopolska.pl/
http://www.malopolskie.pl/


http://ec.europa.eu/research/researchersnight/
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/Koordynatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego -
Departament Rozwoju Gospodarczego.
Noc Naukowców stanowi część ogólnoeuropejskiej inicjatywy Komisji Europejskiej,
realizowanej w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej, Akcji Marie Curie.

© 2003-2013 Instytut Nauk Geologicznych PAN