Strona domowa


START ZAPROSZENIE PROGRAM GALERIA ORGANIZATORZY LINKI

Galeria

"Eksperyment Ziemia: wędrujące kontynenty"

Warsztaty
WĘDRUJĄCE KONTYNENTY - EKSPERYMENTY I POKAZY


(Ośrodek Badawczy ING PAN Senacka 1)
Zwiedzanie Laboratoriów
  • Jasna strona mocy - prezentacja ablacji laserowej i spektrometru mas z indukcyjnie wzbudzoną plazmą
    Laboratorium Geochronologii i Geochemii Izotopów

  • Tajemny kod sieci krystalicznych - prezentacja metody badania budowy krystalicznej minerałów
    Pracownia Dyfrakcji Rentgenowskiej
(Ośrodek Badawczy ING PAN Senacka 1)
Warsztaty
Wulkany - ciemna strona mocy


(Muzeum Geologiczne ING PAN Senacka 3)
Wystawa
Skąd się tu wzięła dżungla, pustynia, morze, a potem lądolód?


(Muzeum Geologiczne ING PAN Senacka 3)

Koordynatorem Wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Projekt współfinansowany ze środków 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej, Akcji Marie Curie

© 2003-2013 Instytut Nauk Geologicznych PAN