GALERIA SPOTKANIA WARSZTATY I WARSZTATY II ZWIEDZANIE

GALERIA WARSZTATY
"Wehikuł czasu", czyli geologiczne metody podróżowania w czasie


Autorzy fotografii: Bartosz Budzyń, Piotr Olejniczak i Agnieszka Kubacka

© 2003-2013 Instytut Nauk Geologicznych PAN