Strona domowaSTART ZAPROSZENIE PROGRAM GALERIA ORGANIZATORZY LINKI

ORGANIZATORZY MNN-2012
Koordynator projektu MagicNight
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Projekt współfinansowany ze środków 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej
ORGANIZATORZY MNN-2012 W ING PAN
Koordynator w ING PAN jako partnera projektu
prof. dr hab. Marek Lewandowski
Koordynacja merytoryczna
dr hab. Jarosław Tyszka

Lista organizatorów

dr hab. Robert Anczkiewicz
mgr Dorota Bakowska
mgr Michał Banaś
mgr inż. Jakub Bazarnik
mgr Karolina Brodzińska
dr inż. Bartosz Budzyń
dr Agnieszka Ciurej
mgr Adam Jaracz
mgr Urszula Jonkis
dr inż. Tadeusz Kawiak
dr Artur Kędzior
mgr Barbara Kietlińska-Michalik
mgr Anna Kleinschmidt
mgr Izabela Kocjan
mgr Katarzyna Kołtonik
mgr Nina Kowalik
mgr inż. Gabriela Kozub (doktorantka AGH)
Agnieszka Kubacka (magistrantka ING UJ)
mgr Artur Kuligiewicz
dr inż. Andrzej Łaptaś
mgr Ewa Markiewicz
Hanna Martyniak
mgr inż. Mateusz Mikołajczak
mgr Aleksandra Mizerska
mgr Piotr Olejniczak
Krystyna Otok
dr Agnieszka Pisarzowska
mgr inż. Helena Rajchel
mgr Mateusz Rechowicz
Jacek Roszkowski
mgr Tomasz Topór
mgr Katarzyna Walczak
mgr Anna Zagórska
dr Krzysztof Zagórski (AGH)
inż. Małgorzata Zielińska
oraz inni pracownicy admin.-tech. ING PAN

Podczas MNN-2012 zaprezentowano kolekcje:

Muzeum Geologicznego ING PAN
Michała Banasia
Artura Kędziora
Mariusza Paszkowskiego
Jarosława Tyszki

Koordynatorem Wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Projekt współfinansowany ze środków 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej, Akcji Marie Curie


© 2003-2013 Instytut Nauk Geologicznych PAN