Strona domowaSTART ZAPROSZENIE PROGRAM GALERIA ORGANIZATORZY LINKI

Program Małopolskiej Nocy Naukowców w ING PAN

Instytut Nauk Geologicznych
Polskiej Akademii Nauk
O¶rodek Badawczy w Krakowie

Kraków, ul. Senacka 1 oraz 3

Hasło programu: "Geologiczne podróże w czasie i przestrzeni"

Spotkania z nauk± i naukowcami, prezentacje multimedialne z komentarzem naukowców

O¶rodek Badawczy ING PAN w Krakowie, ul. Senacka 1, Sala odczytowa, I piętro
 • Przyczyny i skutki wielkich katastrof naturalnych
  prof. dr hab. Marek Lewandowski
  Godz. 17.30

 • Jak szybko powstaj± i znikaj± góry, dlaczego Himalaje s± wyższe od Tatr i czy Himalaje mog± być jeszcze wyższe?
  dr hab. Robert Anczkiewicz
  Godz. 19.00

Warsztaty
(dla dzieci w wieku 4-8 lat, grupy 15 os.+opiekunowie)
 • Skamieniałe skarby profesora Józefa Siemiradzkiego (1858-1933) - wystawa dla uczestników warsztatów:
  - sylwetka wybitnego geologa i paleontologa o pasji podróżnika i odkrywcy
  - prezentacja unikalnej kolekcji amonitów - wymarłych ¶wiadków epoki dinozaurów
 • Zrób model swojego amonita - najmłodsi uczestnicy Małopolskiej Nocy Naukowców będ± mieli okazję poznania skamieniałych amonitów i własnoręcznego wykonania ich modeli
mgr Piotr Olejniczak, Izabela Kocjan, mgr Nina Kowalik, mgr Anna Zagórska

Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych PAN, ul. Senacka 3 (Dziedziniec)
Godziny : 17.00,17.45,18.30,19.15
Rezerwacja miejsc drog± elektroniczn±: ndolejni@cyf-kr.edu.pl
lub telefonicznie: 12-3705 256

Warsztaty
(dla młodzieży i dorosłych, grupy 25 os.)
 • Wehikuł czasu, czyli geologiczne metody podróżowania w czasie - warsztaty makroskopowe i mikroskopowe po¶więcone metodom rekonstrukcji czasu geologicznego i dziejów Ziemi
mgr Piotr Olejniczak, mgr Michał Bana¶, dr Agnieszka Ciurej, mgr Mateusz Rechowicz, mgr Anna Zagórska

Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych PAN, ul. Senacka 3, Dziedziniec
Godziny 20.00, 20.45, 21.30, 22.15
Rezerwacja miejsc drog± elektroniczn±: ndolejni@cyf-kr.edu.pl lub telefonicznie:
12-3705 256

Wystawa
 • Małopolska podróż w czasie i małej przestrzeni - prezentacja stałej wystawy pt: "Budowa geologiczna obszaru krakowskiego" Muzeum Geologicznego, z podkre¶leniem znakomitego zapisu wydarzeń geologicznych w czasie
mgr Barbara Kietlińska-Michalik, mgr Nina Kowalik, mgr Artur Kuligiewicz, mgr Mateusz Mikołajczak, mgr Tomasz Topór

Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych PAN, ul. Senacka 3
Godziny 17.00, 17.45, 18.30, 19.15, 20.00, 20.45, 21.30, 22.15
Rezerwacja miejsc drog± elektroniczn±: ndolejni@cyf-kr.edu.pl lub telefonicznie:
12-3705 256

Zwiedzanie Laboratoriów
(grupy 5 os.)
 • Laboratorium Geochronologii i Geochemii Izotopów - Izotopowy wehikuł czasu
  dr hab. Robert Anczkiewicz, mgr inS. Jakub Bazarnik, mgr Urszula Jonkis, mgr Katarzyna Kołtonik, mgr Anna Kleinschmidt
O¶rodek Badawczy ING PAN w Krakowie, ul. Senacka 1
Godziny 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00 (I piętro)
Rezerwacja miejsc drog± elektroniczn±: ndbazarn@cyf-kr.edu.pl

 • Pracownia Dyfrakcji Rentgenowskiej - Jak poznajemy budowę krystaliczn± minerałów?
  dr Tadeusz Kawiak
O¶rodek Badawczy ING PAN w Krakowie, ul. Senacka 1
Godziny 18.45, 19.15, 19.45, 20.15, 20.45 (II piętro)
Rezerwacja miejsc drog± elektroniczn±: ndkawiak@cyf-kr.edu.pl
Koordynatorem Wydarzenia jest Urz±d Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Projekt współfinansowany ze ¶rodków 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej, Akcji Marie Curie


© 2003-2013 Instytut Nauk Geologicznych PAN