GALERIA POKAZY WYSTAWA WARSZTATY SPOTKANIA ZWIEDZANIE

GALERIA - ZWIEDZANIE
Ośrodek Badawczy ING PAN

  • Laboratorium Geochemii Izotopów
    Jasna strona mocy, czyli laserowe oznaczanie wieku skał
  • Pracownia Dyfrakcji Rentgenowskiej
    Prezentacja rentgenograficznych metod badań minerałów i skał

© 2003-2013 Instytut Nauk Geologicznych PAN