GALERIA POKAZY WYSTAWA WARSZTATY SPOTKANIA ZWIEDZANIE

GALERIA - SPOTKANIA Z NAUKĄ I NAUKOWCAMI
Ośrodek Badawczy ING PAN

  • Himalaje z perspektywy satelity, turysty, mikroskopu i spektrometru masowego
  • Ił iłowi nierówny czyli minerały ilaste w służbie człowieka rozumnego
  • Wirtualne życie skamieniałości czyli czy muszle mogą rosnąć w komputerze?

© 2003-2013 Instytut Nauk Geologicznych PAN