Strona domowaSTART ZAPROSZENIE PROGRAM GALERIA ORGANIZATORZY LINKI

Organizatorzy MNN 2011 w ING PAN

Patronat

 • prof. dr hab. Marek Lewandowski, Dyrektor ING PAN, Warszawa
 • prof. dr hab. Jan Środoń, Kierownik Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie

Koordynacja merytoryczno-organizacyjna

 • dr hab. Jarosław Tyszka

Koordynacja organizacyjna

 • mgr Aleksandra Mizerska, Sekretariat Ośrodka Badawczego w Krakowie
 • mgr Elżbieta Gogacz, Sekretariat ING PAN, Warszawa, wsparcie administracyjne

Obsługa finansowa projektu

 • Hanna Martyniak, Zastępca Dyrektora ING PAN
 • Mirosława Bachman, Główny Księgowy ING PAN, Warszawa
 • Krystyna Otok, Ośrodek Badawczy w Krakowie
 • mgr Karolina Brodzińska, Ośrodek Badawczy w Krakowie

Dokumentacja wydarzenia

 • dr inż. Andrzej Łaptaś, prezentacja Nocy na stronie WWW
 • dr inż. Bartosz Budzyń, dokumentacja fotograficzna wydarzenia

 

ORGANIZACJA ZESPOŁÓW

Punkt informacyjny: ul. Senacka 1, hall wejściowy

 • Aleksandra Mizerska, koordynacja punktu informacyjnego
 • Krystyna Otok
 • Izabela Kocjan, magistrantka AGH
 • Janina Morawska, wsparcie organizacyjne

POKAZY: Sukiennice

 • mgr Michał Banaś, współkoordynacja pokazów
 • dr inż. Andrzej Łaptaś, współkoordynacja pokazów
 • Małgorzata Lempart (praktykantka, studentka geologii AGH)
 • mgr Katarzyna Walczak

 

WYSTAWA I WARSZTATY: Muzeum Geologiczne ING PAN, ul. Senacka 3

 • mgr Barbara Kietlińska-Michalik, kierownik Muzeum Geologicznego, koordynacja, prezentacja wystawy, warsztaty
 • mgr Piotr Olejniczak, Muzeum Geologiczne, prezentacja wystawy, warsztaty
 • dr Agnieszka Ciurej, warsztaty
 • mgr Anna Zagórska, warsztaty
 • mgr Wiesława (Viola) Radmacher, warsztaty
 • Barbara Krzemińska, wsparcie organizacyjne
 • mgr Mateusz Rechowicz, prace przegotowawcze

WYKŁADY serii Spotkania z nauką i naukowcami

 • dr hab. Robert Anczkiewicz, kierownik Laboratorium Geochemii Izotopów
 • prof. dr hab. Jan Środoń, kierownik Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie
 • dr hab. Jarosław Tyszka, kierownik Laboratorium Modelowania BioGeosystemu
 • dr Paweł Topa, prezentacje interaktywne po wykładach
 • Eichii Setoyama, MSci., prezentacje mikrofauny po wykładach

 

ZWIEDZANIE LABORATORIÓW

Laboratorium Geochemii Izotopów

 • dr hab. Robert Anczkiewicz, kierownik Laboratorium, koordynacja i prezentacja
 • mgr inż. Jakub Bazarnik, współkoordynacja i prezentacja
 • mgr Urszula Jonkis
 • mgr Katarzyna Kołtonik
 • dr Agnieszka Pisarzowska, prace przegotowawcze

Pracownia Dyfrakcji Rentgenowskiej

 • dr inż. Tadeusz Kawiak, koordynacja i prezentacja
 • mgr Karolina Brodzińska
 • mgr inż. Gabriela Kozub, doktorantka AGH

 

Obsługa techniczna

 • Jacek Roszkowski, koordynacja
 • Bogdan Fudal
 • Józef Halama
 • Stanisław Olbrych

Koordynatorem Wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Projekt współfinansowany ze środków 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej, Akcji Marie Curie


© 2003-2013 Instytut Nauk Geologicznych PAN