Strona domowaSTART ZAPROSZENIE PROGRAM GALERIA ORGANIZATORZY LINKI

Zaproszenie

Instytut Nauk Geologicznych PAN dopiero po raz drugi uczestniczy w Nocy Naukowców. W praktyce jednak po raz pierwszy otwieramy szerzej podwoje placówki i zapraszamy Krakowian i ich Gości na prezentacje nowych i klasycznych narzędzi pracy współczesnego geologa. Dzisiejsza geologia to już nie tylko klasyczna nauka o Ziemi i skałach, ale rozbudowana, interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, zbudowana w oparciu o nowoczesne metody badawcze nauk ścisłych i biologii. Dzięki tym metodom możemy lepiej rozumieć nasze miejsce w czasie i przestrzeni oraz nasz wpływ na regionalne i globalne środowisko.

ING PAN wykracza poza granice Małopolski, mając swą główną siedzibę - z Ośrodkiem Badawczym - w Warszawie oraz dwa ośrodki w Krakowie i Wrocławiu. Placówka krakowska to najstarsza część Instytutu, powołana do życia w roku 1954 jako Pracownia Geologiczno-Stratygraficzna PAN. Powstała ona na bazie zbiorów geologicznych i biblioteki działu geologicznego Komisji Fizjograficznej Polskiej Akademii Umiejętności. W roku 1956 stała się częścią tworzonego w Warszawie Zakładu Nauk Geologicznych PAN, który w 1979 roku został przekształcony w Instytut Nauk Geologicznych PAN. ING PAN specjalizuje się w badaniach wieku skał i minerałów oraz ich genezy, odtwarzaniu ewolucji orogenów, rekonstrukcji środowiska geologicznego. Nasze badania wykorzystują metody geochemii izotopów, mineralogii, petrologii, sedymentologii, tektoniki, mikropaleontologii, stratygrafii i hydrogeologii. Celem nadrzędnym prowadzonych przez nas badań jest lepsze zrozumienie geosystemu, z jego złożonymi procesami, zachodzącymi na styku litosfery, atmosfery, hydrosfery i biosfery. Zrozumienie to wynika nie tylko z obserwacji zjawisk zachodzących współcześnie, ale szczególnie z możliwości badania skutków procesów geologicznych, które zachodziły w skali tysięcy i milionów lat. Wiedza ta ma fundamentalne znaczenie dla prognozowania stanu globalnego środowiska oraz zrozumienia wpływu działalności człowieka na zmiany globalne.

Program Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
Ośrodka Badawczego w Krakowie ul. Senacka 1 oraz 3.

Ośrodek Badawczy Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie zaprezentuje się w swojej siedzibie przy ul. Senackiej oraz w samym sercu Krakowa, pod arkadami Sukiennic, od strony pomnika Adama Mickiewicza. Pod Arkadami zobaczymy, że"Krakowski Rynek Główny okiem geologa" różni się od spojrzenia archeologa, historyka, czy turysty. Różnorodność skał, które znajdujemy w postaci bruków czy elewacji budynków jest zaskakująca. Wszystkie skały będzie można dotknąć, a nawet część z nich "zabrać na pamiątkę". Zaprezentujemy niepublikowane zdjęcia Michała Banasia z podziemi Rynku, które zostały zrobione jeszcze przed zbudowaniem trasy turystycznej. Dokumentują one między innymi ślady dawnych powodzi, pierwotne bruki wapienne i inne archeologiczno-geologiczne ciekawostki.

W budynku naszego Ośrodka Badawczego pokażemy "Warsztat współczesnego geologa: od młotka do spektrometru mas". Tak, młotek geologiczny jest naszym podstawowym i nadal niezastąpionym narzędziem. Jednak współczesne nauki geologiczne wykorzystują nowoczesne narzędzia fizyki, chemii, informatyki i biologii. Będzie można zwiedzić Laboratorium Geochemii Izotopów, w którym poznamy "jasną stronę mocy", czyli oznaczanie wieku skał laserem, sprzężonym ze spektrometrem masowym z indukcyjnie wzbudzoną plazmą. Swoje drzwi otworzy także Pracownia Dyfrakcji Rentgenowskiej, w której zaprezentowane zostaną rentgenograficzne metody badań minerałów i skał.

Wchodząc głównym wejściem przy ul. Senackiej 1, będziemy mogli posłuchać trzech wykładów. Dr hab. Robert Anczkiewicz przedstawi największe góry świata z perspektywy satelity, turysty, mikroskopu i spektrometru masowego. Prof. Jan Środoń przekona nas, że ił iłowi nierówny, a poznanie dogłębnie jego struktury i właściwości może się nam bardzo przydać, między innymi w poszukiwaniach ropy i gazu. Współautor tego tekstu przedstawi wirtualne życie skamieniałości, modelowanych w komputerze. Po wykładzie będzie można zobaczyć prawdziwe otwornice i inne mikroskamieniałości, pochodzące ze współczesnych i kopalnych mórz i oceanów, oraz "wyhodować" ich wirtualne odpowiedniki.

Wchodząc przez stalową bramę, wejściem Muzeum Geologicznego ING PAN przy ul. Senackiej 3, będziemy mogli zobaczyć wystawę, która odpowie na pytanie, czy na obszarze krakowskim było kiedyś morze. Specjalnie na Noc Naukowców pracownicy Muzeum Geologicznego przedstawią"dowody w sprawie", w postaci próbek skał i skamieniałości.

Otworzymy również taras, na którym nasi pracownicy przedstawią tradycyjne metody preparowania skamieniałości. Będzie to okazja, aby własnoręcznie pozyskać skamieniałości, pochodzące z rejonu Małopolski. Ta część naszych pokazów może szczególnie zainteresować najmłodszych uczestników Nocy Naukowców. Mamy wielką nadzieję, że Noc Naukowców w Instytucie Nauk Geologicznych PAN będzie dla wszystkich uczestników i organizatorów wydarzeniem niezapomnianym. Gorąco zapraszamy.

Więcej informacji o Instytucie:
http://www.ing.pan.pl/

Marek Lewandowski
Instytut Nauk Geologicznych PAN

Jarosław TyszkaING PAN, Ośrodek Badawczy w Krakowie
ndtyszka@cyf-kr.edu.plTekst ukazal sie w czasopismie 'Innowacyjny Start' nr 22 (2011)

© 2003-2013 Instytut Nauk Geologicznych PAN