Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej
Strona główna ING PAN Aparatura Możliwości analityczne Nośniki próbek Cennik usług analitycznych Pracownicy i kontakt

Eksperymenty termiczne

Rodzaje eksperymentów:
  • z zastosowaniem ogrzewacza taśmowego Pt90Rh10 z termoparą typu S: maksymalna temperatura 1200 °C (opcjonalnie 1400 °C z zabezpieczeniem folią grafitową), atmosfera obojętna (próżnia) w wysokich temperaturach, atmosfera otoczenia w niskich temperaturach (do ok. 400 °C), tempo ogrzewania 0,1-5 °/s

  • z zastosowaniem ogrzewacza tantalowego z termoparą typu S: maksymalna temperatura 2000 °C, wysoka próżnia, tempo ogrzewania 0,1-5 °/s

  • z zastosowaniem „łódkowego” ogrzewacza korundowego: maksymalna temperatura 1500 °C, wysoka próżnia, tempo ogrzewania 0,1-5°/s