Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej
Strona główna ING PAN Aparatura Możliwości analityczne Nośniki próbek Cennik usług analitycznych Pracownicy i kontakt

Pełne analizy ilościowe

Jakość naszych analiz jest warunkowana:
  • zastosowaniem programu TOPAS, stosowanego przez firmę NIST do ewaluacji szeroko pojętych standardów

  • bazą statystyczną programu TOPAS: obliczenia (% wag., parametry komórki elementarnej, itd.) są opatrzone wielkościami takimi jak Rwp (residual weighted-pattern), GoF (Goodness of Fit, tj. χ2), DW / dDW (statystyka Durbina-Watsona), czy odchylenie standardowe

  • niezależną kalibracją dyfraktometru w różnych geometriach przy zastosowaniu wzorców firmy NIST (LaB6, Si) oraz własnych (mieszaniny typu kwarc-muskowit-kaolinit)


Dotychczasowe analizy pokazują, że stosowana przez nas metodyka sprawdza się także dla próbek ilastych.


Prezentacja - Przykłady analizy ilościowej »»

    Analiza ilościowa (wzorce)