Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej
Strona główna ING PAN Aparatura Możliwości analityczne Nośniki próbek Cennik usług analitycznych Pracownicy i kontakt

Standardowe analizy jakościowe

  • źródło CoKα, filtr kβ (Fe)

  • brak potrzeby monochromatyzacji,

  • system równoważnych solerów, soler radialny (dla większego uzysku intensywności refleksów) wymienny na standardową szczelinę przeciwrozproszeniową,

  • zakres kątowy 3–130 2θ ,

  • minimalny krok < 0.01 2θ/s,

  • czas zliczania 1s w rozumieniu detektora LPSD = 416s w rozumieniu detektora zerowymiarowego (licznika scyntylacyjnego).