Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej
Strona główna ING PAN Aparatura Możliwości analityczne Nośniki próbek Cennik usług analitycznych Pracownicy i kontakt

Aktualizacja informacji: czerwiec, 2013 D8 ADVANCE Bruker

Aparatura

Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej w ING PAN prowadzi szeroko rozumiane analizy, głównie w zakresie proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej. Dysponujemy między innymi aparatem D8 ADVANCE firmy Bruker, wyposażonym w superszybki detektor VÅNTEC-1. Jest to detektor liniowy pozycyjnie czuły (LPSD), znacznie przewyższający możliwościami tradycyjne detektory scyntylacyjne. Jego zastosowanie skutkuje wysokim stosunkiem intensywności w systemie refleks-tło. Dodatkowym czynnikiem podnoszącym jakoś wyników jest zastosowanie solera radialnego. Przy zastosowaniu czasu zliczania 1s/krok (w rozumieniu scyntylacyjnym) w uzyskujemy dyfraktogram dokładniejszy ponad 400-krotnie, przynajmniej teoretycznie, od standardu.

Rutynowe analizy proszkowe oraz analizy małej ilości próbki w kapilarze prowadzimy na dwustanowiskowym aparacie CGR/INEL/Rigaku. Standardowe analizy termiczne wykonujemy na derywatografie Q‑1500D (Paulik-Paulik-Erdey).


Możliwości analityczne

 1. Standardowe analizy jakościowe (analiza fazowa) dla dowolnej ilości próbki, także dla skomplikowanych mieszanin mineralnych (popioły hutnicze, materiały ceramiczne) i substancji amorficznych lub półamorficznych.

  Szczegóły »

 2. Pełne analizy ilościowe z zastosowaniem metody Rietvelda (program TOPAS, v 4.0), wraz z analizą strukturalną (parametry komórki elementarnej, rozmiar krystalitów, naprężenia strukturalne poszczególnych faz; stopień krystaliczności/amorficzności próbki).

  Szczegóły »

 3. Badania w trybie wiązki koszącej (grazing incidence) – analiza powierzchni próbki

 4. Badania w geometrii transmisyjnej (np. do analizy politypów)

 5. Eksperymenty termiczne w komorze mri Radiation (analiza przemian fazowych wraz z dyfrakcją w czasie rzeczywistym)

  Eksperymenty termiczne wymagają naniesienia minimalnej ilości próbki proszkowej w formie zawiesiny (etanol, woda, aceton itd.). Istnieje możliwość zaplanowania etapów procesu o zmiennych warunkach ogrzewania i naświetlania. W każdym z poniższych przypadków istnieje możliwość opóźnienia momentu rozpoczęcia naświetlania próbki po osiągnięciu żądanej temperatury.

  Szczegóły »

  Zlecenia na eksperymenty termiczne przyjmujemy przez cały rok, jednak ze względu na konieczność zapewnienia płynności pracy laboratorium i czasochłonną procedurę rekonfiguracji urządzenia realizujemy je w okresie między listopadem a styczniem. W sytuacjach wyjątkowych lub przy serii ponad 10 próbek istnieje możliwość wykonania zlecenia w innym terminie, po uzgodnieniu.

 6. Ucieranie próbek do stanu równoziarnistego w młynku McCrone – przydatne celem osiągnięcia dokładniejszych wyników ilościowych, zwłaszcza dla próbek ilastych.


 7. Młynek McCrone

 8. Prażenie próbek w programowalnym piecu Nabertherm.

  Specyfikacja: maksymalna temperatura ok. 1160 °C, programowalne tempo narastania/spadku temperatury, programowalny czas utrzymania próbki w żądanej temperaturze.


 9. Piec Nabertherm


Nośniki próbek

 • standardowe kuwety plastikowe z perforacją dna celem dezorientacji próbki,

 • kapilary,

 • beztłowe kuwety krzemowe i glinowe do analizy mikroskopijnych próbek,

 • kuwety bocznego pakowania,

 • szlify i zgłady,

 • monokryształ montowany na kapilarze. • Nośniki próbekCennik usług analitycznych


W trakcie ustalania.

Pracownicy i kontakt
Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej
Instytut Nauk Geologicznych PAN
Ośrodek Badawczy w Warszawie
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa

mgr Izabela Moszumańska (menadżer, p.o.; geochemik);
      tel.: 1. (22) 6978-705 lub 2. Laboratorium: (22) 6978-708;
      e-mail: i.moszumanska@twarda.pan.pl

mgr Artur Kuligiewicz (koordynator)
     tel.: (22) 6978-735
     e-mail: ndkuligi@cyf-kr.edu.pl