Strona domowa


Laboratorium Modelowania Tektonicznego
(TectoModelLab)
Aktualizacja informacji: Październik, 2016
Kierownik:  dr Olga Kromuszczyńska
           Instytut Nauk Geologicznych PAN
           Ośrodek Badawczy we Wrocławiu  
           ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław
tel.: (48) 71 337-63-42
e-mail: okromuszczynska@twarda.pan.pl

           inż. Krzysztof Wroński
TectoModelLab jest jedynym tego typu laboratorium w Polsce i jednym z kilku w Europie. Wykorzystanie różnych materiałów jako analogów skał pozwala na modelowanie deformacji tektonicznych w różnej skali - od drobnych struktur widocznych w próbkach czy odsłonię-ciach w terenie po pasma orogeniczne. TectoModelLab specjalizuje się w badaniu deformacji górnej skorupy, szczególnie jej piętra zbudowanego ze skał osadowych.


TectoModelLab wyposażone jest w urządzenie do modelowania analogowego, umożliwiające wykonywanie eksperymentów odtwarzających struktury związane z rozciąganiem, ściskaniem, ścinaniem lub rotacją ośrodka skalnego. W przygotowaniu jest drugie urządzenie, którego możliwości poszerzą ofertę eksperymentów TectoModelLab.

  Prosty model struktur powstających w warunkach jednostronnej kompresji. W doświadczeniu ściskano warstwy   piasku kwarcowego, znaczone różnym kolorem, przez poziome przesuwanie (pchanie) w lewo pionowej ścianki   widocznej z prawej strony obiektu.

© 2003-2016  Instytut Nauk Geologicznych PAN