PRACOWNICY I KONTAKT
Laboratorium Datowania Izotopowego i Badań Środowiska
Instytut Nauk Geologicznych PAN
Ośrodek Badawczy w Warszawie
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa

tel. (48) 22 6978-786
e-mail: jan.kolebski@twarda.pan.pl
Menadżer
mgr Jan Kolebski
tel.: (48) 22 6978-786
e-mail: jan.kolebski@twarda.pan.pl
Pracownicy:
dr Maciej Bojanowski
tel.: (48) 22 6978-804
e-mail: mbojan@twarda.pan.pl
dr Beata Gebus‑Czupyt
tel.: (48) 22 6978-803
e-mail: b.gebus@twarda.pan.pl
mgr Elżbieta Jaroszewicz
tel.: (48) 22 6978-806
e-mail: e.jaroszewicz@twarda.pan.pl
dr Adam Porowski
tel.: (48) 22 6978-756
e-mail: adamp@twarda.pan.pl
mgr Magdalena Radzikowska
tel.: (48) 22 6978-728
e-mail: radzikowska@twarda.pan.pl
mgr Agata Trojan
tel.: (48) 22 6978-709
e-mail: a.majewska@twarda.pan.pl
dr Paweł Zawidzki
tel.: (48) 22 6978-711
e-mail: pzawidzk@twarda.pan.pl