PRACOWNICY I KONTAKT
Laboratorium Izotopów Stabilnych
Instytut Nauk Geologicznych PAN
Ośrodek Badawczy w Warszawie
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa

tel. (48) 22 6978-714
e-mail: b.gebus@twarda.pan.pl
Kierownik
Dr Beata Gebus‑Czupyt
tel.: (48) 22 6978-714
e-mail: b.gebus@twarda.pan.pl
Pracownicy:
Mgr Jan Kolebski
tel.: (48) 22 6978-786
e-mail: jan.kolebski@twarda.pan.pl
Dr Adam Porowski
tel.: (48) 22 6978-756
e-mail: adamp@twarda.pan.pl
Mgr Magdalena Radzikowska
tel.: (48) 22 6978-728
e-mail: radzikowska@twarda.pan.pl
Mgr Anastasia Romanova
tel.: (48) 22 6978-723
e-mail: a.romanova@twarda.pan.pl
Mgr Agata Trojan
tel.: (48) 22 6978-709
e-mail: a.majewska@twarda.pan.pl
Mgr inż. Bartosz Wach
tel.: (48) 22 6978-786
e-mail: b.wach@twarda.pan.pl
Dr Paweł Zawidzki
tel.: (48) 22 6978-711
e-mail: pzawidzk@twarda.pan.pl