LABORATORIUM


Laboratorium Izotopów Stabilnych zajmuje się analizami wybranych izotopów trwałych oraz radioaktywnych. Specjalizujemy się przede wszystkim w analizie składu izotopowego stabilnych izotopów węgla, tlenu, azotu, wodoru i siarki w próbkach geologicznych, organicznych i nieorganicznych. Mamy doświadczenie w analizie wód podziemnych i powierzchniowych w kierunku oznaczeń składu izotopowego stabilnych izotopów tlenu, wodoru i węgla z rozpuszczonych węglanów w wodzie (DIC) oraz radioaktywnego trytu również w próbkach o małej aktywności. Standardowo wykonujemy pomiary aktywności izotopów alfa- promieniotwórczych polonu, uranu i toru w próbkach geologicznych. Ponadto wykonujemy pomiary promieniowania gamma w próbkach naturalnych i przemysłowych.
Dodatkowo prowadzimy analizy składu ilościowego węgla, wodoru, azotu i siarki w próbkach stałych.
Nasze analizy wykorzystywane są m.in. do badań paleoekologicznych, paleoklimatycznych, hydrogeologicznych. Mamy też doświadczenia we współpracy z botanikami, ekologami i antropologami. Współpracujemy z różnymi jednostkami naukowymi, dzięki temu stale rozszerzamy nasze możliwości analityczne.