APARATURAIRMS Finnigan Delta Plus
 IRMS Finnigan Delta Plus

Kiel IV Carbonate Device połączony on‑line ze spektrometrem mas typu IRMS Finnigan Delta Plus w systemie dual inlet.


Standardowe analizy:
Pomiar δ13C i δ18O w próbkach węglanowych, jednoskładnikowych o zawartości węglanu minimum 20 µg.
Opis metody PDF >>
 Kiel IV Carbonate Device
 Kiel IV Carbonate Device

IRMS Thermo Delta V Advantage
 IRMS Thermo Delta V Advantage
Flash EA 1112 HT analizator elementarny z autosamplerem i systemem NO BLANK połączony on‑line ze spektrometrem mas typu IRMS Thermo Delta V Advantage w systemie continuous flow.
 Flash EA 1112 HT

IRMS Thermo MAT 253
 IRMS Thermo MAT 253
 GasBench II
GasBench II
z autosamplerem Combi PAL połączony on‑line ze spektrometrem mas typu IRMS Thermo MAT 253 w systemie continuous flow.
Standardowe analizy:
Pomiar δ13C w nieorganicznym węglu w wodzie (DIC)
Pomiar δ18O w wodzie
Opis metody PDF >>
 Trace GC Ultra
GC IsoLink + Trace GC ultra chromatograf gazowy połączony on‑line ze spektrometrem mas typu IRMS Thermo MAT 253 w systemie continuous flow.
Standardowe analizy:
Pomiar składu izotopowego N,C,O,H we wszystkich związkach rozdzielanych przez kolumny:
Rt Q Bond dlugość 30 m, średnica 0,32 mm, grubość filmu 10 µm;
DB 5 długość 30 m, średnica 0,25 mm, grubość filmu 0,25 µm;
ZB 5 MS długość 60 m, średnica 0,25 mm, grubość filmu 0,25 µm
HDevice z autosamplerem Combi PAL połączony on‑line ze spektrometrem mas typu IRMS Thermo MAT 253 w systemie dual inlet.
 HDevice
Standardowe analizy:
Pomiar δ2H w wodzie
Opis metody PDF >>
 HDevice
LABORATORIUM URANOWO-TOROWE
Kontakt: dr hab. Michał Gąsiorowski, prof. nadzw.
e-mail: mgasior@twarda.pan.pl
Spektrometr Alpha, ORTEC Octete PC
Standardowe analizy:
Pomiar aktywności 238U, 234U, 230Th, 210Po
Opis metody PDF >>
 ORTEC Octete
PerkinElmer Quantulus 1220 ultra low level,
spektrometr ciekłoscyntylacyjny
 Quantulus 1220
Standardowe analizy:
Pomiar aktywności trytu
Opis metody PDF >>
 Elektrolizer
Sektrometr gamma
Sektrometr gamma z detektorem półprzewodnikowym HPGe, wielokanałowym analizatorem widma z procesorem DSP z domkiem superniskotłowym A340 i oprogramowaniem do obsługi procesu pomiarowego oraz zaawansowanej analizy ilościowej i jakościowej.
 Spektrometr gamma
Standardowe analizy:
Pomiar aktywności 210Pb, 137Cs
Opis metody PDF >>

Vario MicroCUBE analizator elementarny
 Vario MicroCUBE
 Vario MicroCUBE
Standardowe analizy:
Pomiar składu ilościowego węgla, wodoru, azotu i siarki w próbkach stałych.
Opis metody PDF >>
PICARRO
 PICARRO
Standardowe analizy:
Pomiar składu ilościowego i izotopowego węgla w CH4 i CO2 mierzone w trybie ciągłym (monitoring) lub w dostarczonych próbkach przy stężeniu CO2 w zakresie 200-4000 ppm i CH4 w zakresie 1,2-2000 ppm. Aparatura do użytku w terenie i w laboratorium.

MicroMill Sampling System
Urządzenie do pobierania mikropróbek skał i skamieniałości (np. z nacieków, z fragmentów muszli). Umożliwia dokładnie zaplanowanie miejsca poboru oraz objętości próbki. Daje możliwość dokumentacji w postaci fotograficznej.
 MicroMill
PerkinElmer Sample Oxidizer model 306
 Sample Oxidizer
Urządzenie do preparatyki próbek stałych i ciekłych do analiz metodą ciekłej scyntylacji.