Strona domowa


Laboratorium Analiz Podstawowych
Aktualizacja informacji: Lipiec, 2013
Menadżer: dr Ryszard Orłowski

           Instytut Nauk Geologicznych PAN
           Ośrodek Badawczy w Warszawie  
           ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa

tel. (48) 22 6978-711

e-mail: rorlowsk@twarda.pan.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:
       Ewa Deput - starszy technik
       Danuta Kusy - starszy technikLaboratorium Analiz Podstawowych skupia w sobie pracownie, których przeznaczeniem jest wykonywanie prac analitycznych oraz przygotowawczych i pomocniczych do szczegółowych badań. W skład LAP wchodzą następujące pracownie:
 1. Pracownia mikroskopii skaningowej - wyposażona w mikroskop JEOL JSM/JXM 840A z analogową i/lub cyfrową rejestracją obrazu systemu SemAfore, służący do obserwacji i utrwalenia mikrofauny oraz mikrostruktur skał i minerałów. Dołączony systemem analizy ilościowej EDS Thermo-NORAN, pozwala na wykonywanie punktowych analiz ilościowych minerałów z preparatów polerowanych, badania rozkładu pierwiastków na powierzchni oraz analizy jej składu chemicznego. Będący w zestawie mikroskop na światło spolaryzowane, przechodzące i odbite, pozwala na identyfikację minerałów i ułatwia wyznaczanie punktów do analizy. Możliwe jest również zbieranie i cyfrowa rejestracja obrazów elektronów wtórnych (BEI) oraz ustawienie wiązki elektronów na dowolnym punkcie tego obrazu w celu zebrania widma do analizy ilościowej. System EDS pozwala również na zebranie widma i analizę jakościową w dowolnym punkcie lub na dowolnej powierzchni preparatów do badań skaningowych

  Zakres wykonywanych usług:
  • napylanie preparatów węglem i złotem
  • oznaczanie składu chemicznego EDS
  • analiza i rejestracja obrazu rozkładu pierwiastków-mapingi
  • cyfrowa rejestracja obrazów SEI i BSE

  Okrzemka Oliwin w meteorycie

 2. Pracownia szlifierska - wyposażona w tradycyjne urządzenia do ręcznego wykonywania płytek cienkich oraz w nowoczesny system do maszynowego formowania i polerowania preparatów z możliwością precyzyjnego naklejania oraz mikroskopową kontrolą jakości i grubości szlifu.
  Wykonuje się szlify:
  polerowane, kryte, na kleju termicznym, dokonuje się przeszlifowania szlifów, czyszczenia z napylenia, cięcia preparatów.

  Zakres wykonywanych usług:
  • szlif polerowany/kryty,
  • szlif na kleju termicznym, polerowanie,
  • przeszlifowanie,
  • czyszczenie z napylenia,
  • cięcie

 3. Pracownia kruszenia i separacji - wykonuje się w niej szlamowanie, ucieranie i separację minerałów; kruszenie i mielenie skał krystalicznych, przygotowanie frakcji do separacji minerałów oraz ucieranie do badań geochemicznych i izotopowych.

 4. Pracownia chemiczna - wyposażona jest w urządzenia do wstępnej obróbki chemicznej materiałów do badań geochemicznych i izotopowych (w tym rozpuszczanie, wytrącanie, przesączanie itp.). W pracowni znajduje się przyrząd do demineralizacji wody firmy HydroLab typ HLP10.


Cennik usług Laboratorium jest w trakcie aktualizacji.
Do czasu ustalenia nowego cennika ceny będą ustalane bezpośrednio z kierownikiem laboratorium


© 2003-2013  Instytut Nauk Geologicznych PAN