Laboratorium Bioindykatorów
Możliwości analityczne
Analizy biogeologiczne mające zastosowanie w badaniach paleośrodowiskowych, paleoekologicznych, biostratygraficznych i archeozoologicznych:

  • Analiza taksonomiczna szczątków ssaków
    oznaczenia gatunkowe i anatomiczne kości i zębów ssaków czwartorzędowych, określenie parametrów NISP, MNE i MNI dla stanowisk paleontologicznych i archeozoologicznych

  • Analiza tafonomiczna kości kręgowców
    makro- i mikroskopowe oznaczanie stanu zwietrzenia, analiza zmian diagenetycznych, oznaczanie śladów antropogenicznej obróbki i śladów przyrodniczych, fossil provenance analysis dla stanowisk wielowarstwowych

  • Preparatyka próbek kości i zębów kręgowców do analiz stosunków izotopów trwałych C, N i O
    pobieranie próbek mikrowiertłem, usuwanie diagenetycznego węglanu i substancji organicznej (do analiz frakcji węglanowej i fosforanowej), strącanie Ag3PO4 (do analiz frakcji fosforanowej), usuwanie zanieczyszczeń diagenetycznych metodą ABA

Analizy biogeologiczne
Analiza taksonomiczna Analiza tafonomiczna Preparatyka próbek do analiz izotopowych