Laboratorium Bioindykatorów
Możliwości analityczne
Przygotowanie i preparatyka osadów jeziornych z przeznaczeniem do:

 • analizy palinologicznej
  1 etap: maceracja osadów; usuwanie węglanów, krzemionki, substancji organicznej (kwas fluorowodorowy, kwas siarkowy, alkohol etylowy)
  2 etap: acetoliza (kwas octowy)

  Pyłek roślin
  Galium Typha latifolia Quercus

 • analizy szczątków Cladocera i glonów Pediastrum
  1 etap: maceracja osadów; usuwanie węglanów, substancji organicznej (wodorotlenki, kwasy)
  2 etap: dekantacja, barwienie, przygotowanie próbek do analizy mikroskopowej (safranina, glicerożele)

  Wioślarki (Cladocera)
  Acroperus harpae headshield, shell Ceriodaphnia Ephippium Alona affinis headshield

  Zielenice Pediastrum
  Pediastrum boryanum f. longicorne Pediastrum subgranulatum

 • analizy diatomologicznej
  1 etap: maceracja osadów; usuwanie węglanów, substancji organicznej (perhydrol, kwasy, naphrax, alkohol etylowy)
  2 etap: dekantacja, wykonanie preparatów stałych na szkiełkach podstawowych

  Okrzemki
  Eunotia incisa          Aulacoseira lirata       Tabellaria flocculosa

 • analizy makroszczątków roślinnych
  maceracja, przemywanie, przesiewanie i selekcja szczątków roślinnych; usuwanie substancji bezpostaciowej – rozpuszczanie w heksametafosforanie sodu, przygotowanie preparatów do mikroskopowania

  Makroszczątki roślinne
  Cristatella mucedo statoblasts Ranunculus subgenus Batrachium Stratiotes aloides