Laboratorium Bioindykatorów

Aktualizacja informacji: Sierpień, 2013 

Wyposażenie laboratorium


Laboratorium posiada dygestoria, urządzenia do termicznej i chemicznej obróbki próbek do analiz bioindykatorów, urządzenia do przechowywania próbek (chłodziarka, zamrażarka), wirówkę laboratoryjną, zestaw aparatów Soxhleta.


Możliwości analityczne
  1. Dokonywanie opisu litologicznego, próbowanie rdzeni czwartorzędowych osadów jeziornych z przeznaczeniem na analizę bioindykatorów (palinologiczną, diatomologiczną, subfosylnych Cladocera, glonów Pediastrum, makroszczątków). Oferujemy przygotowanie i preparatykę osadów jeziornych.

    Szczegóły »

  2. Wykonujemy analizy biogeologiczne fosylnych i subfosylnych szczątków kręgowców z osadów czwartorzędowych (plejstoceńskich i holoceńskich), ze stanowisk paleontologicznych i archeologicznych.

    Szczegóły »

  3. Wykonujemy wstępna preparatykę próbek przeznaczonych do analiz chromatograficznych (GC-MS):
    Ekstrakcja ciał stałych w aparacie Soxhleta, w mieszaninie dichlorometan-izopropanol (próbki dostarczone w formie sproszkowanej).
Cennik usług analitycznych

Laboratorium Bioindykatorów posiada możliwości prowadzenia wspólnych projektów badawczych oraz wykonywania analiz komercyjnych. Ceny komercyjne wykonywanych w laboratorium analiz zależą od rodzaju analizowanego materiału, zestawu analiz oraz wielkości zamówienia.

Cennik jest w trakcie ustalania

Pracownicy i kontakt

Laboratorium Bioindykatorów
Instytut Nauk Geologicznych PAN
Ośrodek Badawczy w Warszawie
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
fax (48) 22 620-62-23

dr Edyta Zawisza (koordynator laboratorium)
Tel.: (22) 6978-813
e-mail: ezawisza@twarda.pan.pl

dr Maciej Krajcarz (menadżer laboratorium)
Tel.:(22) 6978-989
e-mail: mkrajcarz@twarda.pan.pl

mgr Joanna Stańczak (geochemik)
e-mail: j.stanczak@twarda.pan.pl

Elżbieta Kowalczyk (starszy technik)
e-mail: kowal@twarda.pan.pl


 «  Strona główna ING PAN