ING PAN O nas Pracownia
separacji minerałów
Pracownia
szlifierska
Pracownia
mikropaleontologiczna
Pracownia
mikroskopowa
Kontakt

Aktualizacja informacji: kwiecień, 2017 

Kontakt

Kierownik: dr hab. Bartosz  Budzyń
           Instytut Nauk Geologicznych PAN
           Ośrodek Badawczy w Krakowie  
           ul. Senacka 1,   31-002 Kraków
tel. (48) 12 3705 200; 12 422-89-20; wew.: 250 lub 229
      (48) 12 3705 250 (lub 229)
fax (48) 12 3705 205 ; 12 422-16-09
e-mail: ndbudzyn@cyf-kr.edu.pl
Pracownicy inżynieryjno-techniczni:
           mgr Anna Zagórska - ekspert ds. technicznych
           Izabela Kocjan - laborant
           mgr inż. Paweł Motak - technik-stażysta
           inż. Tomasz Siwecki - technik-stażysta