ING PAN O nas Pracownia
separacji minerałów
Pracownia
szlifierska
Pracownia
mikropaleontologiczna
Pracownia
mikroskopowa
Kontakt

Aktualizacja informacji: kwiecień, 2017 

Pracownia szlifierska

Prace realizowane w Pracowni szlifierskiej obejmują między innymi:
  • cięcie próbek minerałów i skał przy użyciu piły tarczowej;

  • polerowanie próbek - wykonywanie tzw. zgładów;

  • wykonanie standardowych (28 x 46 mm) preparatów mikroskopowych, w tym polerowanych płytek cienkich (standardowe do badań petrograficznych, analizy chemicznej w mikroobszarze EPMA etc.) lub grubych (np. do analiz LA-ICP-MS);

  • wykonanie większych (51 x 75 mm) preparatów mikroskopowych (płytek cienkich polerowanych) do światła przechodzącego i odbitego ze skał twardych i miękkich;

  • wykonanie 1-calowych preparatów inkludowanych, polerowanych;

  • przepolerowanie płytek cienkich oraz preparatów 1-calowych, np. w celu usunięcia warstwy napylonej węglem.