ING PAN O nas Pracownia
separacji minerałów
Pracownia
szlifierska
Pracownia
mikropaleontologiczna
Pracownia
mikroskopowa
Kontakt

Aktualizacja informacji: kwiecień, 2017 

Pracownia Preparatyki Geologicznej

Pracownia Preparatyki Geologicznej posiada wykwalifikowaną kadrę specjalizującą się w szerokim zakresie prac separacji i preparatyki próbek w celu przygotowania do szerokiego spektrum analiz. Do prac prowadzonych w LPG należą m.in.:
  • kompleksowa separacja minerałów ciężkich przy użyciu cieczy ciężkich - od etapu kruszenia do uzyskania separatu oraz wykonania preparatu polerowanego;

  • separacja poszczególnych minerałów głównych i akcesorycznych, w tym uzyskiwanie czystych separatów faz takich jak granat, apatyt, cyrkon lub monacyt, najczęściej do analiz izotopowych;

  • wydzielanie mikroskamieniałości, w tym otwornic i dinocyst;

  • wykonywanie preparatów mikroskopowych, w tym polerowanych płytek cienkich (standardowe do badań petrograficznych, analizy chemicznej w mikroobszarze EPMA etc.) lub grubych (np. do analiz LA-ICP-MS) oraz polerowanych 1-calowych preparatów inkludowanych.

W kwestii szczegółowej oferty oraz cennika proszę o kontakt z Kierownikiem Laboratorium.