Laboratorium Geochronologii i Geochemii Izotopów
Strona główna
ING PAN
Ultraczysta
chemia
Spektrometria
masowa
Publikacje Pracownicy LA ICPMS Pracownia
Trakowa
Kontakt

Pracownia Analizy Trakowej

dr Aneta A. Anczkiewicz
           Instytut Nauk Geologicznych PAN
           Ośrodek Badawczy w Krakowie  
           ul. Senacka 1,   31-002 Kraków
tel. (48-12) 3705 200 ; 422-89-20 ; wew.: 260
      (48) 12 3705 260

fax (48-12) 3705 205 ; 422-16-09
e-mail: ndstruzi@cyf-kr.edu.pl
 


W Pracowni prowadzona jest analiza trakowa (przygotowanie preparatów, zliczanie traków).

Wyposażenie Pracowni :
Pracownia analizy trakowej jest wyposażona w mikroskop optyczny Eclipse E 600 firmy Nikon (światło odbite i przechodzące).
Mikroskop posiada przystawkę rysunkową digitizing tablet oraz stolik dwuosiowy firmy Kinetek, współpracujące z oprogramowaniem FT Stage 3.12.
Obróbka danych prowadzona jest przy użyciu programu Trackkey (I. Dunkl). Modelowanie historii termicznej traków przeprowadzane jest w oparciu o program AFT Solve (Richard A. Ketcham & Raynolds A. Donelick).