Laboratorium Geochronologii i Geochemii Izotopów
Strona główna
ING PAN
Ultraczysta
chemia
Spektrometria
masowa
Publikacje Pracownicy LA ICPMS Pracownia
Trakowa
Kontakt

LA ICPMS

Laser ekscymerowy 193 nm (ArF) firmy Resonetics posiada szeroki zakres regulacji parametrów analitycznych. Powtarzalność pulsów w zakresie do 100 Hz i fluencji od 2 do 30 J/cm2. Wielkości obszaru ablacji w kształcie koła wynosi od 5 do 380 µm średnicy. Ponadto umożliwia ablacje w obszarze o kształcie prostokąta (o regulowanych rozmiarach), co jest szczególnie użyteczne przy analizach materiałów warstwowanych.

Rotacja przesłony jest w pełni zautomatyzowana i umożliwia zmianę położenia co 1°. Komora na próby (Laurine cell technology) o wymiarach 5 x 5 cm z zastosowaniem lejka ograniczającego przestrzeń komory do ok. 1cm3 umożliwia utrzymanie identycznych parametrów ablacji w każdym punkcie komory.

Ablacja odbywa się w He, który jest używany jako gaz transportujący próbę. Przed dotarciem do źródła ICP mieszany jest z Ar i N2.
Instrument jest wyposażony w software GeoStar, pozwalający na pełne integrowanie dowolnego obrazu próby (CL, BSE etc.) z rzeczywistym obrazem w komorze.

Obecnie laser podłączony jest głównie do kwadrupolowego spektrometru masowego ICPMS XSeriesII firmy Thermoelectron. Zamiennie, podłączany jest również do MC ICPMS Neptune.