Laboratorium Geochronologii i Geochemii Izotopów
Strona główna
ING PAN
Ultraczysta
chemia
Spektrometria
masowa
Publikacje Pracownicy LA ICPMS Pracownia
Trakowa
Kontakt

Pracownicy
Pracownicy naukowi  
  Dr hab. Robert Anczkiewicz Kierownik Laboratorium
  Mgr Akeek Maitra Asystent
Pracownicy techniczni  
  Dr inż. Dariusz Sala Asystent
  Mgr inż. Marta Koziarska Asystent
  Dr Milena Matyszczak Asystent
Doktoranci  
  Mgr Nina Kowalik Geochemik