Laboratorium Geochronologii i Geochemii Izotopów
Strona główna
ING PAN
Ultraczysta
chemia
Spektrometria
masowa
Publikacje Pracownicy LA ICPMS Pracownia
Trakowa
Kontakt

Laboratorium spektrometrii masowej

Laboratorium spektrometrii masowej wyposażone jest w dwuogniskujący wielokolektorowy spektrometr masowy z indukcyjnie wzbudzoną plazmą MC ICPMS Neptune firmy Thermoelectron Finningan.
Instrument wyposażony jest w 9 klatek Faradaya, jeden licznik jonów SEM z filtrem RPQ do pomiarów wymagających wysokiej czułości abundancji oraz w 6 dodatkowych liczników jonów typu channelltron.


Spektrometr masowy ze źródłem jonizacji termicznej TIMS VG‑Sector 54 firmy VG (teraz IsotpX) wyposażony jest w siedem ruchomych klatek Faradaya oraz w scyntylacyjny licznik jonów Dalyego.
Laboratorium wyposażone jest w komorę laminarną do ładowania prób na włókna (Re lub Ta) oraz stację do samodzielnego przygotowywania oraz odgazowywania włókien.