Laboratorium Geochronologii i Geochemii Izotopów
Strona główna
ING PAN
Ultraczysta
chemia
Spektrometria
masowa
Publikacje Pracownicy LA ICPMS Pracownia
Trakowa
Kontakt
Aktualizacja informacji: maj, 2018 


Laboratorium ultraczystej chemii

Laboratorium ultraczystej chemii zostało zaprojektowane i wykonane przez firmę PicoTrace w unikalnej technologii eliminującej wszelkie części metalowe od przestrzeni roboczej.
Laboratorium jest obecnie wyposażone w 3 komory laminarne klasy 10, system destylacji wody Ellix i MiliQ Element oraz płyty grzewcze i system hydrotermalnego rozpuszczania prób DAS firmy PicoTrace.

Laboratorium prowadzi przygotowanie prób do analiz składu izotopowego i oznaczenia koncentracji metodą rozcieńczania izotopowego Sr, Sm, Nd, Lu oraz Hf.