LABORATORIUM MODELOWANIA BIOGEOSYSTEMU
BIOGEOSYSTEM MODELLING LABORATORY

ING PAN Cele Personel Aparatura Metody Publikacje Współpraca ENGLISH

Metody analityczne i badawcze:
A.  sekcja modelowania

 • wizualizacja i analiza baz danych
 • modele cyfrowe procesów morfogenezy
 • symulacje komputerowe metodą cząstek oraz metodą automatów komórkowych
 • modelowanie paleoklimatyczne i paleoceanograficzne

B. sekcja paleowskaźników

 • oznaczanie taksonomiczne cyst bruzdnic (Dinoflagellata)
 • analiza palinofacji (mikroszczątków organicznych)
 • oznaczanie taksonomiczne otwornic (Foraminifera)
 • analiza ilościowa mikroskamieniałości
 • analiza zmiennosci mikroskamieniałości w czasie geologicznym i przestrzeni
 • dwuwymiarowe i wielowymiarowe metody statystyczne
 • opracowanie nowych wskaźników paleośrodowiska (w tym paleoklimatu)
 • metody biostratygrafii przy użyciu mikroskamieniałości
 • analiza mikrofacji w płytkach cienkich
 • analiza ultrastrukturalna skał osadowych, m.in. metodą Charge Contrast Imaging