LABORATORIUM MODELOWANIA BIOGEOSYSTEMU
BIOGEOSYSTEM MODELLING LABORATORY

ING PAN Cele Personel Aparatura Metody Publikacje Współpraca ENGLISH

APARATURA

A.    sekcja modelowania
  • stacja graficzna z zaawansowanym procesorem graficznym Nvidia
  • komputery osobiste

B.    sekcja paleowskaźników

  • mikroskop stereoskopowy NIKON SMZ 1500
  • system mikrofotografii cyfrowej
  • oprogramowanie