LABORATORIUM MODELOWANIA BIOGEOSYSTEMU
BIOGEOSYSTEM MODELLING LABORATORY

ING PAN Cele Personel Aparatura Metody Publikacje Współpraca ENGLISH

Koordynator:    dr hab. Jarosław Tyszka, prof. nadzw. ING PAN

ING PAN – Instytut Nauk Geologicznych PAN
Ośrodek Badawczy w Krakowie
ul. Senacka 1, 31-002 Kraków, POLAND
e-mail: ndtyszka@cyf-kr.edu.pl
tel.: (48) 12 3705 200 ; 12 422-89-20 wewn. 216
       (48) 12 3705 216
fax: (48) 12 3705 205 ; 12 422-16-09

Pracownicy:
dr Przemysław Gedl  - specjalista ds. badawczych
mgr Igor Niezgodzki - asystent/doktorant
mgr Jan Goleń - doktorant
dr Wiesława (Violka) Radmacher - asystent
Byli pracownicy i doktoranci:
dr Agnieszka Ciurej – adiunkt
dr Paweł Topa - adiunkt (1/2 etatu)
dr Eiichi Setoyama - doktorant i asystent
obecnie: KFUPM - King Fahd University of Petroleum and Minerals,
  Earth Sciences Department, Arabia Saudyjska