I Polski Kongres Geologiczny - Kraków 2008

26 - 28 czerwca
Sesje terenowe przedkongresowe  [A] Sesje terenowe pokongresowe  [B]
Strona Główna

Sesja terenowa  B 5
Trawertyny i kras północnej Słowacji
(Sesja organizowana we współpracy z Zarządem Jaskiń Słowackich i Muzeum Ochrony Przyrody i Speleologii z Liptowskiego Mikulaszu)

DZIAŁY TEMATYCZNE  »   III  ;  IX   

Prowadzący: Michał GRADZIŃSKI *, Pavel BELLA, Mariusz CZOP, Marek DULIŃSKI, Jerzy GŁAZEK, Dagmar HAVIAROVÁ, Helena HERCMAN, Peter HOLÚBEK, Jacek MOTYKA, Teresa MROZIŃSKA, Piotr RAJNOGA, Ewa STWORZEWICZ, Wojciech WRÓBLEWSKI
* gradzinm@ing.uj.edu.pl

Informacje organizacyjne:
Początek: parking przed budynkiem Instytutu Nauk Geologicznych UJ ul. Oleandry 2a w Krakowie, 29.06. (niedziela) o godz. 7.30, przewidywany powrót do Krakowa w poniedziałek 30.06. ok. godz. 20.00. Przydatny jest podstawowy ekwipunek terenowy, wskazane posiadanie latarki. Konieczne posiadanie dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy RP.

Termin: 29-30.06.2008 r.

Opłata: 430 zł - opłata obejmuje koszty przejazdu, wyżywienia i zakwaterowania, wstępy oraz tom materiałów z przewodnikiem do wszystkich sesji terenowych. Posiłki południowe przewidziane są w restauracjach na Słowacji, co za tym idzie organizatorzy nie zapewniają suchego prowiantu. Nocleg przewidziany jest w jednym z hoteli w Dolinie Demenovskiej. Opłata nie uwzględnia ubezpieczenia.

Liczba uczestników: minimalna - 10, maksymalna - 17.


Zagadnienia:

Podczas sesji omawiane będą dynamika rozwoju i czynniki warunkujące powstanie trawertynów kopalnych (głównie plejstoceńskich) i współcześnie wzrastających oraz historia rozwoju Systemu Jaskiń Demenovskich (Demänovský jaskynný systém) oraz chemizm różnego typu wód w tym systemie.
    Zagadnienia dotyczące trawertynów będą prezentowane w oparciu o przykłady ze Spisza i Liptowa. Wzrost trawertynów będzie rozpatrywany w kontekście chemizmu i pochodzenia wód zasilających, warunków klimatycznych, szerszej sytuacji geologicznej obszaru a także zmian geometrii środowiska sedymentacji w skali lokalnej wpływających na oboczną zmienność facjalną tych osadów.
    Rozwój i wiek kolejnych pięter Systemu Jaskiń Demenovskich będzie omawiany w kontekście prowadzonych badań wieku izotopowego nacieków. Zaprezentowana zostanie historia rozwoju najniżej położonych części tego systemu na przykładzie środkowych partii Jaskini Slobody (Demänovská jaskyňa slobody). Uczestnicy zapoznają się także ze zmiennością składu chemicznego różnego typu wód (stagnujących w jeziorkach, kapiących, podziemnego potoku).

Planowana trasa:
Niedziela 29.06. - Kraków - Jurgów - Ružbachy - Lewocza - Spiski szałas (obiad) - Sivá brada - Dreveník - Liptowski Mikulasz - Dolina Demenovska
Poniedziałek 30.06. - Demänovská jaskyňa slobody - Liptowski Mikulasz (zwiedzanie Muzeum Ochrony Przyrody i Speleologii, obiad) - Bešeňová - Lúčky - Chyżne - Kraków

Prezentowane punkty:
Ružbachy - współczesne trawertyny powstające w strefie wypływu wód głębokiego krążenia, zróżnicowanie facjalne tych osadów i środowiska ich powstania (krater trawertynowy, kaskada), pochodzenie wód zasilających.

Sivá brada - aktywna kaskada trawertynowa i powstające rafty, morfologia kopuły trawertynowej, źródło typu zimnego gejzeru.

Dreveník - anatomia kenozoicznej kopuły trawertynowej obserwowana w nieczynnym kamieniołomie, zróżnicowanie facjalne proksymalnych trawertynów, znaczenie horyzontów brekcji synsedymentacyjnych.

Demänovská jaskyňa slobody - trasa Mrmrové rečisko - Prízemie - Králova galéria - (czas pobytu w jaskini ok. 2,5 h) - formy korozyjne, relacje przestrzenne nacieków do osadów klastycznych, wiek nacieków, geneza i wiek systemu jaskiniowego, chemizm współczesnych wód.

Bešeňová - holoceńskie kaskada trawertynowa, geneza trawertynów.

Lúčky - aktywna kaskada trawertynowa, wpływ mikroorganizmów na wzrost trawertynów, problem mieszania wód głębokiego krążenia i wód meteorycznych; kamieniołom plejstoceńskich trawertynów, zróżnicowanie dystalnych trawertynów (facje fitogeniczne, stromatolity).


Uczestnicy proszeni są o zabranie: dokumentów uprawniających do przekraczania granicy, standardowego ekwipunku terenowego, cieplejszej odzieży (temperatura w jaskini wynosi ok. 6,5 °C) i oświetlenia (fragment trasy sesji będzie przebiegał poza standardową trasą zwiedzania jaskini). Dojścia do odsłonięć nie są forsujące.
Krater tarwertynowy w uzdrowisku Ružbachy

Średniowieczny zamek Spišský hrad posadowiony na kopule trawertynowej


Jeziorko pokryte wzrastającymi raftami, Sivá brada Nieczynny kamieniołom trawertynów Dreveník, widok ogólny


Synsedymentacyjne brekcje w trawertynach w kamieniołomie Dreveník Szata naciekowa, Demänovská jaskyňa slobody

Profil plejstoceńskich i holoceńskich osadów klastycznych i polew naciekowych z oznaczonym wiekiem izotopowym,
Prízemie, Demänovská jaskyňa slobody


Woda perkolacyjna, Demänovská jaskyňa slobody Kaskada trawertynowa, Bešeňová

Aktywna kaskada trawertynowa, uzdrowisko Lúčky


Plejstoceńskie trawertyny, facja fitogeniczna, uzdrowisko Lúčky Plejstoceńskie trawertyny, stromatolity, uzdrowisko Lúčky
 

   KONGRES - Strona Główna Sesje terenowe PTG - Oddział Krakowski