I Polski Kongres Geologiczny - Kraków 2008

26 - 28 czerwca
Sesje terenowe przedkongresowe  [A] Sesje terenowe pokongresowe  [B]
Strona Główna

Sesja terenowa  B 4
Martwice wapienne regionu śląsko-krakowskiego jako narzędzie rekonstrukcji paleośrodowiskowych

DZIAŁY TEMATYCZNE  »   IX   

Prowadzący: Joachim SZULC *, Ewa STWORZEWICZ
* szulc@ing.uj.edu.pl

Informacje organizacyjne:
Początek: parking przed budynkiem Instytutu Nauk Geologicznych UJ ul. Oleandry 2a w Krakowie, 29.06. (niedziela) o godz. 8.30, przewidywany powrót do Krakowa ok. godz. 18.00. Przydatny jest ekwipunek terenowy.

Termin: 29.06.2008 r.

Trasa: Kraków - Szklary - Dubie - Karniowice - Laski - Kraków

Opłata: 70 zł - obejmuje koszty przejazdu i wyżywienia (suchy prowiant) oraz tom materiałów z przewodnikiem do wszystkich sesji terenowych. Opłata nie uwzględnia ubezpieczenia.

Liczba uczestników: minimalna - 10, maksymalna - 40.


Zagadnienia:

Problematyka wycieczki dotyczy formowania martwic wapiennych w różnych warunkach hydrogeologicznych, tektonicznych i klimatycznych. W czasie wycieczki prezentowane będą różnorakie facje osadów martwicowych, tworzonych w strefach przyźródłowych, w potokach oraz w wodach stagnujących. Wyniki analizy mikrofacjalnej umożliwiają poznanie głównych mechanizmów biogenicznego i chemicznego wiązania CaCO3 budującego martwice.
Istotnym aspektem aplikatywnym martwic wapiennych jest możliwość wykorzystania ich jako czułego narzędzia rekonstrukcji paleoklimatycznych zarówno dla holocenu jak starszych epok na przykład dla permu.

Prezentowane punkty:
Szklary - holoceńska kaskada martwicowa
Dolina Racławki - klasyczny profil holoceńskich martwic wapiennych
Jary Dulowskie - permskie martwice wapienne
Laski - holoceńska kopuła trawertynowa


Dojścia do odsłonięć nie są forsujące. Potrzebny będzie standardowy ekwipunek terenowy.
Odsłonięcie martwicy wapiennej w Dolinie Racławki, widok ogólny


Facja biohermalna martwicy wapiennej, Dolina Raclawki Facja detrytyczna martwicy wapiennej, Dolina Racławki


Facja laminowana permskiej martwicy karniowickiej Facja laminowana permskiej martwicy karniowickiejLądowy ślimak (z rodz. Dendropupa) z permskiej martwicy karniowickiej Kopuła trawertynowa, Laski k. Bolesławia
 

   KONGRES - Strona Główna Sesja terenowa B 5    PTG - Oddział Krakowski