I Polski Kongres Geologiczny - Kraków 2008

26 - 28 czerwca
Sesje terenowe przedkongresowe  [A] Sesje terenowe pokongresowe  [B]
Strona Główna

Sesja terenowa  B 2
Kamień romańskich budowli Krakowa

DZIAŁY TEMATYCZNE  »   II   

Prowadzący: Jan BROMOWICZ *
* bromow@geol.agh.edu.pl

Informacje organizacyjne:
Początek: wejście do kościoła św. Wojciecha na Rynku Głównym w Krakowie, 29.06. (niedziela) godz. 10.00, przewidywane zakończenie ok. godz. 13.00

Termin: 29.06.2008 r.

Liczba uczestników: minimalna - 5, maksymalna - 20.

Opłata: 20 zł - obejmuje tom materiałów z przewodnikiem do wszystkich sesji terenowych. Opłata nie uwzględnia ubezpieczenia.

Trasa: piesza w centrum Krakowa.


Zagadnienia:
Omawiane budowle obrazują początki stosowania nowego materiału budowlanego dla wznoszenia murów i wykonywania detali architektonicznych. Zastosowany w nich materiał kamienny o zadowalających właściwościach fizyczno-mechanicznych i dekoracyjnych musiał być odnaleziony w warunkach korzystnych dla jego wydobycia i transportu. Występowanie jednolitego materiału kamiennego w sporych ilościach a często i znacznych wymiarach świadczy o istnieniu eksploatacji odkrywkowej i rozwijających się technikach obróbki materiału.

Prezentowane punkty:
Kościół św. Wojciecha - stan aktualny, przebudowy i rekonstrukcje, historia, skały w kolejnych, kamiennych murach kościoła romańskiego, typy i odmiany wapieni oraz pochodzenie piaskowców z murów romańskich.

Refektarz klasztoru Dominikanów - stan aktualny, przebudowy i rekonstrukcje, historia, typy, odmiany i wymiary skał użytych w różnych częściach murów refektarza i krypty, pochodzenie wykorzystanych materiałów kamiennych i kwestia czasu wykonania murów krypty i refektarza.

Kościół św. Andrzeja - stan aktualny, przebudowy i rekonstrukcje, historia, typy, odmiany i wymiary skał użytych w kolejnych romańskich murach kościoła.Północno-zachodni narożnik romańskiego muru kościoła św. Wojciecha Piaskowcowo-wapienny wątek muru kościoła św. Andrzeja

Południowa ściana dominikańskiego refektarza od strony klasztornych krużganków
 

   KONGRES - Strona Główna Sesja terenowa B 4    PTG - Oddział Krakowski