I Polski Kongres Geologiczny - Kraków 2008

26 - 28 czerwca
Sesje terenowe przedkongresowe  [A] Sesje terenowe pokongresowe  [B]
Strona Główna

Sesja terenowa  B 1
Marginal part of Western Carpathians and Carpathian Foredeep - flysch and molasse sedimentation, tectonics, ancient and modern mining
[Brzeżna część Zachodnich Karpat fliszowych i zapadlisko przedkarpackie - sedymentacja fliszu i molasy, tektonika, dawne i współczesne górnictwo]

Sesja prowadzona w języku angielskim, pierwszeństwo zapisów dla uczestników konferencji
Geotour 2008 - sesji “Geoturystyka”.


DZIAŁY TEMATYCZNE  »   XIII   

Prowadzący: Michał KROBICKI *, Jan GOLONKA, Katarzyna CYRAN, Tomasz TOBOŁA
* krobicki@geol.agh.edu.pl

Termin: 29.06.2008 r., wyjazd z Krakowa o 8.00, powrót wieczorem.

Liczba uczestników: min. - 15; max - 45.

Opłata: 190 zł - obejmuje tom materiałów z przewodnikiem do wszystkich sesji terenowych. Opłata nie uwzględnia ubezpieczenia.

Trasa: Kraków - Bochnia (kopalnia soli) - Żegocina - Lipnica Murowana - Kamienie Brodzińskiego - Kraków.

Prezentowane punkty:
Bochnia - regionalna pozycja utworów ewaporatowych zapadliska przedkarpackiego i ich stratygrafia; geoturystyczne walory kopalni soli na tle geologicznej ewolucji Paratetydy i paleośrodowiskowe warunki tworzenia się ewaporatów.

Żegocina - sedymentologiczno-facjalne aspekty rozwoju wczesnokredowych warstw grodziskich jednostki śląskiej Zewnętrznych Karpat fliszowych; przykład geoturystycznego zagospodarowania nieczynnego kamieniołomu utworów fliszowych.

Lipnica Murowana - historyczna zabudowa miasteczka z zabytkiem klasy 0 (zabytkowy kościół drewniany z przełomu XV/XVI wieku - punkt na trasie szlaku architektury drewnianej).

Kamienie Brodzińskiego - ścieżka przyrodnicza “Kamienie Brodzińskiego” z malowniczymi formami skałkowymi górnokredowych piaskowców istebniańskich płaszczowiny śląskiej; geneza gruboklastycznych utworów fliszowych i procesy formowania się form skałkowych w Karpatach fliszowych.

 

   KONGRES - Strona Główna Sesja terenowa B 2    PTG - Oddział Krakowski