I Polski Kongres Geologiczny - Kraków 2008

26 - 28 czerwca
Działy tematyczne HARMONOGRAM Kursy szkoleniowe Sesje terenowe
Abstrakty referatów Fotografie z Kongresu Fotografie terenowe Pliki do pobrania
Strona Główna

Program krótkich kursów towarzyszących I Polskiemu Kongresowi Geologicznemu
Planik Krakowa  » »  
[ plik PDF ]  

1. Metody badań historii termicznej basenów osadowych
Termin: 25.06.2008 (środa) , rozpoczęcie kursu godz. 11:00
Miejsce: sala odczytowa Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie, ul. Senacka 1
Kurs 6-godzinny (łącznie od 11:00 do ok. 18:00)
 • 11:00-12:00 - Prof. dr hab. Jan Środoń (ING PAN, koordynator kursu):
  - Illit-smektyt jako narzędzie badań historii termicznej basenów osadowych

 • 12:15-13:00 - Dr Leszek Marynowski (Uniwersytet Śląski)
  - Organiczne wskaźniki paleotemperatur
13:00-14:00 - PRZERWA
 • 14:00-14:45 - Prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek (Uniwersytet Wrocławski):
  - Izotopy trwałe jako narzędzie badań historii termicznej

 • 15:00-15:45 - Dr Michał Żywiecki (Uniwersytet Warszawski)
  - Inkluzje fluidalne
15:45-16:15- PRZERWA
 • 16:15-17:00 - Dr Paweł Poprawa (PIG)
  - Modelowanie historii termicznej basenów sedymentacyjnych

 • 17:15-18:00 - Dr Dariusz Botor (AGH), Dr Aneta A. Anczkiewicz (ING PAN)
  - Metoda trakowa i helowa: Zastosowanie do rekonstrukcji termicznej basenów sedymentacyjnych
  - Dr Aneta A. Anczkiewicz (ING PAN) - metodyka pomiarowa traków (zajęcia praktyczne)
Ilość uczestników: 20-25 osób
Organizacja kursu potwierdzona.
3. Analiza mikrofacjalna skał węglanowych
Termin: 24.06.2008 (wtorek), rozpoczęcie kursu godz. 11:00 (przerwa 13:00-14:00)
Miejsce: ING UJ, ul. Oleandry 2a, sale wykładowe na 1. piętrze
Kurs 6-godzinny (łącznie od 11:00 do ok. 18:00)

Prowadzący:
Dr Bogusław Kołodziej (ING UJ)  - koordynator kursu
Dr Renata Jach (ING UJ)
Dr Piotr Jaglarz (ING UJ)

Ilość uczestników:  15 osób
Organizacja kursu potwierdzona
4. Mikrotektonika skał osadowych
Termin: 25.06.2008 (środa), rozpoczęcie kursu godz. 14:00
Miejsce: Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, budynek A-0, II piętro, sala 225
Kurs 4-godzinny  (od 14:00 do ok. 18:00)

Prowadząca: Dr hab. Anna Świerczewska (AGH)

Ilość uczestników: 14 osób
Organizacja kursu potwierdzona.

Z powodu małej liczby zgłoszeń zostały odwołane pozostałe kursy, w tym:
2. Datowanie metodą uranowo-torową oraz
5. Preparatyka, metodyka badań i zastosowanie w badaniach biostratygraficznych i paleoekologicznych mikroskamieniałości

Osobom, które dokonały wpłaty za odwołane kursy przysługuje pełny zwrot opłaty.
Istnieje możliwość zamiany udziału w odwołanych kursach na ww. kursy, które zostały potwierdzone.

Koszt udziału :
- 120 zł za kurs 4-godzinny
- 180 zł za kurs 6-godzinny
Ustalono 50% zniżki dla doktorantów i magistrantów, odpowiednio 60 i 90 zł.

Ilość miejsc jest ograniczona.
Pierwszeństwo wg kolejności zgłoszeń.

Koordynator kursów szkoleniowych  -  Jarosław Tyszka (ING PAN, Kraków, Senacka 1)
Kontakt: ndtyszka@cyf-kr.edu.pl, tel 012 - 422-19-10.
 

   KONGRES - Strona Główna  
PTG - Oddział Krakowski