I Polski Kongres Geologiczny - Kraków 2008
26 - 28 czerwca
Działy tematyczne Zaproszenie dla firm Terminy Kursy szkoleniowe Sesje terenowe
Zgłoszenie - Informacje AKTUALNOŚCI Biuro Kongresu Pliki do pobrania HARMONOGRAM ABSTRAKTY
Strona Główna

INFORMACJE:
Zgłoszenie uczestnictwa, Abstrakty, Opłaty, Rezerwacja hotelowa
Zgłoszenie wstępne udziału w Kongresie
Prosimy o dokonanie wstępnej rejestracji uczestnika Kongresu. W tym celu należy pobrać formularz zgłoszenia wstępnego:  Zgłoszenie >>   [plik Word2000]
i przesłać go drogą elektroniczną na adres Kongresu:  geolog2008@geol.agh.edu.pl
z adnotacją “Zgłoszenie”, do dnia 31 I 2008.

II komunikat będzie wysłany jedynie do osób, które dokonały wstępnej rejestracji.

Jednocześnie zachęcamy do prezentacji swoich dokonań w czasie Kongresu.
Streszczenia prezentacji (referatów bądź posterów) będą opublikowane w tomie abstraktów, przygotowanym na czas Kongresu.
Abstrakty, przygotowane wg wzoru streszczenia:  Wzor Abstraktu >>   [plik Word2000]
- prosimy przesyłać drogą elektroniczną, na adres:
geolog2008@geol.agh.edu.pl
z adnotacją “Abstrakt”, do dnia 31 I 2008
Opłata konferencyjna
Stawka opłaty konferencyjnej wynosi 170 zł od uczestnika. Przewiduje się zniżkową wysokość tej opłaty - 120 złotych - dla doktorantów i magistrantów, którzy zgłoszą prezentację (referat lub poster), oraz dla emerytów. Opłata rejestracyjna dla osób towarzyszących wynosi 100 zł.

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej upływa z dniem 28 II 2008. Po tym terminie wysokość opłaty konferencyjnej będzie wynosiła odpowiednio 220 i 170 złotych. Nieprzekraczalny termin wpłaty podwyższonych opłat upływa 15 maja 2008.
Wniesienie opłaty konferencyjnej jest traktowane jako zgłoszenie ostateczne i jest warunkiem sine qua non uczestnictwa w Kongresie. Uiszczenie opłaty konferencyjnej jest również warunkiem publikacji Abstraktu w tomie kongresowym.

Opłata konferencyjna pokrywa koszty materiałów konferencyjnych (m.in. tom abstraktów), poczęstunku w czasie przerw kawowych oraz koszty spotkania towarzyskiego (Icebreaker party).

Ważne daty
31 I 2008 - termin wstępnego zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie
31 I 2008 - termin nadsyłania abstraktów
28 II 2008 - termin wniesienia opłaty konferencyjnej

29 II 2008 - termin wstępnego zgłoszenia uczestnictwa w Sesjach terenowych
15 III 2008 - termin wniesienia opłat na Sesje terenowe

Uwaga! Sprawdź inne terminy, wyznaczone przez Koordynatora interesującego Cię działu tematycznego.
Jeżeli masz pytania czy wątpliwości nie zwlekaj i skontaktuj się z Biurem Kongresu:
geolog2008@geol.agh.edu.pl
lub bezpośrednio z koordynatorem Twojego działu tematycznego.
 

   KONGRES - Strona Główna  
PTG - Oddział Krakowski