I Polski Kongres Geologiczny - Kraków 2008

26 - 28 czerwca
Działy tematyczne HARMONOGRAM Kursy szkoleniowe Sesje terenowe
Abstrakty referatów Fotografie z Kongresu Fotografie terenowe Pliki do pobrania
Strona Główna

Grafik i Program Sesji
I Polskiego Kongresu Geologicznego


 
Grafik i Program  » »  
[ plik DOC ]  
Planik Krakowa  » »  
[ plik PDF ]  
Plan budynku A-0 [AGH] » »  
[ plik PDF ]  
 
26 VI
 9.00 - 11.00 - Otwarcie Kongresu - Sesja Plenarna
    Kino Kijów, Al. Krasińskiego 34
  1. Otwarcie Kongresu i przywitanie uczestników
  2. Ryszard Gradziński - Polskie Towarzystwo Geologiczne - tradycja i współczesność
  3. Wręczenie wyróżnień i nagród
  4. Występ zespołu smyczkowego AQuartet
  5. Michał Szulczewski - Geologia w nauce
  6. Henryk Jacek Jezierski - Gdzie jesteś polska geologio? - refleksje Głównego Geologa Kraju
  7. Grzegorz Racki - Polska geologia na przełomie tysiącleci w świetle filadelfijskich baz danych
  8. Leszek Starkel - Zmiany typu i natężenia procesów geologicznych - efekt globalnego ocieplenia
Pozostały program Kongresu odbywa się
w budynku A-0, AGH, Al. Mickiewicza 30


11.00 -11.40 - przerwa kawowa
11.40 - 13.00 - sesje tematyczne
13.00 - 14.30 - przerwa obiadowa
14.30 -16.30 - sesje tematyczne
16.30 - 16.50 - przerwa kawowa
16.50 - 18.30 - sesje tematyczne
19.00 - 22.00 - Icebreaker Party
27 VI
  8.30 - 10.30 - sesje tematyczne
10.30 - 10.50 - przerwa kawowa
10.50 - 12.50 - sesje tematyczne
12.50 - 14.30 - przerwa obiadowa
14.30 - 16.30 - sesje tematyczne
16.30 - 16.50 - przerwa kawowa
16.50 - 18.30 - sesje tematyczne
28 VI
  8.30 - 10.30 - sesje tematyczne
10.30 - 10.50 - przerwa kawowa
10.50 - 12.50 - sesje tematyczne
12.50 - 14.30 - przerwa obiadowa
14.30 - 16.30 - sesje tematyczne

17.00 - zamknięcie Kongresu

PROGRAM SESJI  » »
I GEOFIZYKA

II GEOLOGIA INŻYNIERSKA I GEOTECHNIKA

III HYDROGEOLOGIA

IV ZŁOŻA KOPALIN - AKTUALNE PROBLEMY PRAC POSZUKIWAWCZYCH, BADAWCZYCH I DOKUMENTACYJNYCH

V METODY INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE W GEOLOGII

VI PETROLOGIA, MINERALOGIA I GEOCHEMIA

VII GEOOCHRONA

VIII GEOLOGIA CZWARTORZĘDU

IX SEDYMENTOLOGIA

X PALEONTOLOGIA I STRATYGRAFIA

XI GEOLOGIA STRUKTURALNA I TEKTONIKA

XII EDUKACJA I POPULARYZACJA NAUK GEOLOGICZNYCH   KONGRES - Strona Główna  
PTG - Oddział Krakowski