I Polski Kongres Geologiczny - Kraków 2008

26 - 28 czerwca

Działy tematyczne HARMONOGRAM Kursy szkoleniowe Sesje terenowe
Abstrakty referatów Fotografie z Kongresu Fotografie terenowe Pliki do pobrania
AGH - UST
PIG - PGI
ING UJ - IGS JU


Szanowni Państwo,

W 2006 roku Zjazd PTG zdecydował o wprowadzeniu nowej imprezy naukowej, jaką mają być Polskie Kongresy Geologiczne. Celem tych kongresów, organizowanych co 4 lata pod auspicjami PTG, ma być przede wszystkim okresowy przegląd postępów polskiej myśli geologicznej.
    Ustalono, że I Polski Kongres Geologiczny odbędzie się w Krakowie, w dniach 26 - 28 czerwca 2008 roku. W ramach kongresu odbędą się sesje tematyczne, o strukturze których decydują koordynatorzy szeroko rozumianych dziedzin nauk geologicznych, wymienionych poniżej.
    Zapraszam do udziału w Kongresie, a zgłoszenia, uwagi i zapytania dotyczące interesujących Państwa sesji, proszę kierować na ręce koordynatorów odpowiednich dziedzin tematycznych.

Serdecznie zapraszamy do Krakowa!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Joachim Szulc
mail: szulc@ing.uj.edu.pl

 
Sponsor Sponsor Planetaziemia pan pl
 

Działy tematyczne i ich koordynatorzy

 
DZIAŁ
KOORDYNATOR
e-mail
I GEOFIZYKA
Jadwiga   Jarzyna (AGH) jarzyna@uci.agh.edu.pl
II. GEOLOGIA INŻYNIERSKA I GEOTECHNIKA
Aleksandra   Borecka (AGH) oborecka@geol.agh.edu.pl
III HYDROGEOLOGIA
Jacek   Motyka (AGH) kongres.hydro@gmail.com
motyka@agh.edu.pl
IV ZŁOŻA KOPALIN - AKTUALNE PROBLEMY PRAC POSZUKIWAWCZYCH, BADAWCZYCH I DOKUMENTACYJNYCH Jan 
Magdalena
  Bromowicz (AGH)
Pańczyk (PIG Warszawa)
bromow@geol.agh.edu.pl
magdalena.panczyk@pgi.gov.pl
V METODY INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE W GEOLOGII Adam   Walanus (AGH) walanus@geol.agh.edu.pl
VI PETROLOGIA, MINERALOGIA I GEOCHEMIA Zbigniew   Sawłowicz (UJ) zbigniew.sawlowicz@uj.edu.pl
VII GEOOCHRONA
Małgorzata   Gonera (IOP PAN Kraków) gonera@iop.krakow.pl
VIII GEOLOGIA CZWARTORZĘDU
Leszek   Starkel (IGPZ PAN, Kraków) starkel@zg.pan.krakow.pl
IX SEDYMENTOLOGIA
Stanisław   Leszczyński (UJ) Stan@ing.uj.edu.pl
X PALEONTOLOGIA I STRATYGRAFIA
Adam
Elżbieta
  Gasiński (UJ)
Porębska (UJ)
adam.gasinski@uj.edu.pl
porebska@ing.uj.edu.pl
XI GEOLOGIA STRUKTURALNA I TEKTONIKA
Witold   Zuchiewicz (AGH) witoldzuchiewicz@geol.agh.edu.pl
XII EDUKACJA I POPULARYZACJA NAUK GEOLOGICZNYCH
Jacek   Rajchel (AGH) jrajchel@geol.agh.edu.pl
XIII GEOTURYSTYKA (GEOTUR)

Tadeusz   Słomka (AGH) slomka@geol.agh.edu.plPliki do pobrania


Abstrakty referatów i posterów  -  1PKG-Abstrakty >>   [ Plik PDF ]
Grafik i Program Sesji  -  Program >>   [ Plik Word2000 ]
Plan budynku A-0 [AGH]  -  Plan A0 >>   [ Plik PDF ]
Rozkład Sesji z podziałem na Sale Konferencyjne  -  Harmon >>   [ Plik Excel2000 ]
Plan Krakowa (fragment)   -  Planik >>   [ Plik PDF ]
Wzór streszczenia wystąpienia   -  Wzór Abstraktu >>   [ Plik Word2000 ]TERMINY
   • Wstępne zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie do 31 stycznia 2008
   • Termin nadsyłania abstraktów do 31 stycznia 2008
   • Dokonanie wpłat konferencyjnych do 28 lutego 2008
   • Zgłoszenie wstępne na sesje terenowe do 29 lutego 2008
   • Dokonanie wpłat na sesje terenowe do 15 marca 2008
Bieżące informacje dotyczące Kongresu będą publikowane na stronie internetowej:

< www.ing.pan.pl/Kongres_Geologiczny/index_kongr.htm >

którą prowadzi Andrzej Łaptaś (ING PAN, Kraków, tel. 12-422-19-10) - mail: ndlaptas@cyf-kr.edu.pl

 

   PTG - Zarząd Główny Redakcja (Webdesign) PTG - Oddział Krakowski