REDAKCJA - WEBDESIGN

dr Andrzej Łaptaś
Instytut Nauk Geologicznych PAN
Ośrodek Badawczy w Krakowie
ul. Senacka 1      31-002 KRAKÓW
http://www.ing.pan.pl
e-mail: ndlaptas@cyf-kr.edu.pl

© 2007