I Polski Kongres Geologiczny - Kraków 2008

26 - 28 czerwca
Działy tematyczne HARMONOGRAM Kursy szkoleniowe Sesje terenowe
Abstrakty referatów Fotografie z Kongresu Fotografie terenowe Pliki do pobrania
Strona Główna

Dział tematyczny  XII
EDUKACJA I POPULARYZACJA NAUK GEOLOGICZNYCH

SESJE TERENOWE  »  A 1 

Tematyka obejmuje dwie sesje techniczne związane z następującymi zakresami problemowymi:
 • Edukacja geologiczna w szkołach ponadpodstawowych i na wyższych uczelniach
 • Popularyzacja geologii poprzez podręczniki, książki i czasopisma popularnonaukowe oraz programy telewizyjne
 • Edukacyjne ścieżki geologiczne promocją nauk geologicznych
 • Muzea i lapidaria geologiczne jako ośrodki edukacji geologicznej
 • Giełdy skał i minerałów jako środek promocji geologii w społeczeństwie
 • Kolekcjonerstwo geologiczne - skały, minerały, skamieniałości, znaczki itp.
 • Geologiczne wartości architektury miejskiej
 • Rola Dnia Ziemi w popularyzacji geologii
 • Konkursy wiedzy związane z problematyką geologiczną
W ramach sesji przewiduje się także wycieczki:
 1. Geologiczne spojrzenie na architekturę Krakowa  » Sesja terenowa A 1 »
 2. Wycieczka po Muzeum Geologicznym AGH
Zgłoszenia oraz pytania i uwagi prosimy kierować do koordynatora działu, którym jest dr hab. inż. Jacek Rajchel (WGGiOŚ AGH), tel. 012-617-32-06; mail: jrajchel@geol.agh.edu.pl

Zgłoszenie udziału prosimy też przesłać równolegle mailem do Biura Kongresu:
geolog2008@geol.agh.edu.pl
podając koniecznie nr działu tematycznego: XII

 

   KONGRES - Strona Główna Dział tematyczny XIII    PTG - Oddział Krakowski