I Polski Kongres Geologiczny - Kraków 2008

26 - 28 czerwca
Działy tematyczne HARMONOGRAM Kursy szkoleniowe Sesje terenowe
Abstrakty referatów Fotografie z Kongresu Fotografie terenowe Pliki do pobrania
Strona Główna

Dział tematyczny  XI
GEOLOGIA STRUKTURALNA I TEKTONIKA

SESJE TERENOWE  »  A 4    

W ramach działu planuje się kilka sesji technicznych obejmujących następujące zakresy problemowe:
Geologia strukturalna - nowe spojrzenie
Tektonika Polski pozakarpackiej
Tektonika Karpat i zapadliska przedkarpackiego
Neotektonika
Zgłoszenia oraz pytania i uwagi prosimy kierować do koordynatora działu, którym jest prof. Witold Zuchiewicz (WGGiOŚ AGH), 012-617-47-41; mail: witoldzuchiewicz@geol.agh.edu.pl

Zgłoszenie udziału prosimy też przesłać równolegle mailem do Biura Kongresu:
geolog2008@geol.agh.edu.pl
podając koniecznie nr działu tematycznego: XI
 

   KONGRES - Strona Główna Dział tematyczny XII    PTG - Oddział Krakowski