I Polski Kongres Geologiczny - Kraków 2008

26 - 28 czerwca
Działy tematyczne HARMONOGRAM Kursy szkoleniowe Sesje terenowe
Abstrakty referatów Fotografie z Kongresu Fotografie terenowe Pliki do pobrania
Strona Główna

Dział tematyczny  X
PALEONTOLOGIA I STRATYGRAFIA

W ramach działu planuje się 2 sesje tematyczne. Pierwsza dotyczyć będzie przeglądu osiągnięć bardzo szeroko rozumianych badań paleontologicznych prowadzonych w Polsce oraz przez polskich paleontologów.
Celem drugiej sesji tematycznej jest prezentacja postępów nauki polskiej w zakresie wszelkich dziedzin badań stratygraficznych.

Zgłoszenia oraz pytania i uwagi prosimy kierować do koordynatorów działu, którymi są:
prof. Adam Gasiński (ING UJ, tel. 012-663-24-83; mail: adam.gasinski@uj.edu.pl  - odpowiedzialny za dział paleontologiczny) oraz
dr Elżbieta Porębska (ING UJ, tel. 012-663-24-89; mail: porebska@ing.uj.edu.pl  - odpowiedzialna za dział stratygraficzny)

Zgłoszenie udziału prosimy też przesłać równolegle mailem do Biura Kongresu:
geolog2008@geol.agh.edu.pl
podając koniecznie nr działu tematycznego: X
 

   KONGRES - Strona Główna Dział tematyczny XI    PTG - Oddział Krakowski