I Polski Kongres Geologiczny - Kraków 2008

26 - 28 czerwca
Działy tematyczne HARMONOGRAM Kursy szkoleniowe Sesje terenowe
Abstrakty referatów Fotografie z Kongresu Fotografie terenowe Pliki do pobrania
Strona Główna

Dział tematyczny  IX
SEDYMENTOLOGIA

SESJE TERENOWE  »  A 3  ;  A 4  ;  A 6  ;  B 4   B 5 

W programie tej sesji przewidziane są prezentacje problemów szeroko rozumianej sedymentologii:
Nowoczesne metody badawcze w sedymentologii
Analiza procesów sedymentacyjnych: fizycznych, chemicznych i biotycznych
Zapis czynników kształtujących sedymentację i interpretacje genezy cech osadów kopalnych i współczesnych
Ukształtowanie (architektura) systemów depozycyjnych
Aplikacja badań sedymentologicznych w poszukiwaniu surowców naturalnych, sozologii, klimatologii, paleontologii i ekologii
Zagadnienia proponowane przez uczestników do zaprezentowania w ramach sesji będą prezentowane w formie 20 minutowych referatów (w tym 5 minut dyskusji) i/lub w formie posterów.

Ponadto, przewidujemy zorganizowanie 4 sesji terenowych, w ramach których prezentowane będą wyniki najnowszych badań sedymentologicznych w utworach paleozoiku, mezozoiku i kenozoiku Wyżyny Małopolskiej i Karpat.

Zgłoszenia oraz pytania i uwagi prosimy kierować do koordynatora działu, którym jest dr hab. Stanisław Leszczyński (ING UJ) tel. 012 - 663-24 91 mail: stan.leszczynski@uj.edu.pl

Zgłoszenie udziału prosimy też przesłać równolegle mailem do Biura Kongresu:
geolog2008@geol.agh.edu.pl
podając koniecznie nr działu tematycznego: IX
 

   KONGRES - Strona Główna Dział tematyczny X    PTG - Oddział Krakowski