I Polski Kongres Geologiczny - Kraków 2008

26 - 28 czerwca
Działy tematyczne HARMONOGRAM Kursy szkoleniowe Sesje terenowe
Abstrakty referatów Fotografie z Kongresu Fotografie terenowe Pliki do pobrania
Strona Główna

Dział tematyczny  VII
GEOOCHRONA

Problemem wiodącym sesji będzie “Polski System Geoochrony w realiach Unii Europejskiej
W ramach tego działu planuje się 2 sesje techniczne:
Geoochrona środowiskowa
Geoochrona konserwatorska
Zgłoszenia oraz pytania i uwagi prosimy kierować do koordynatora działu, którym jest dr hab. Małgorzata Gonera (IOP PAN Kraków), tel. 012-632-05-49; mail: gonera@iop.krakow.pl

Zgłoszenie udziału prosimy też przesłać równolegle mailem do Biura Kongresu:
geolog2008@geol.agh.edu.pl
podając koniecznie nr działu tematycznego: VII
 

   KONGRES - Strona Główna Dział tematyczny VIII    PTG - Oddział Krakowski