I Polski Kongres Geologiczny - Kraków 2008

26 - 28 czerwca
Działy tematyczne HARMONOGRAM Kursy szkoleniowe Sesje terenowe
Abstrakty referatów Fotografie z Kongresu Fotografie terenowe Pliki do pobrania
Strona Główna

Dział tematyczny  VI
PETROLOGIA, MINERALOGIA I GEOCHEMIA


Zgłoszenia oraz pytania i uwagi prosimy kierować do koordynatora działu, którym jest dr hab. inż. Zbigniew Sawłowicz (ING UJ), tel. 12-663-24-97), mail: zbigniew.sawlowicz@uj.edu.pl  
Współprowadzącymi dział są: dr Anna Lewandowska - odpowiedzialna za tematykę mineralogiczną (anna.lewandowska@uj.edu.pl) i dr Mariusz Rospondek - odpowiedzialny za część petrograficzną (m.rospondek@uj.edu.pl)

Zgłoszenie udziału prosimy też przesłać równolegle mailem do Biura Kongresu:
geolog2008@geol.agh.edu.pl
podając koniecznie nr działu tematycznego: VI
 

   KONGRES - Strona Główna Dział tematyczny VII    PTG - Oddział Krakowski